0
(0)

Flere som driver privat trening rettet mot barn, blir nødt til å vise politiattest. Innhenting av attest uten merknad blir nå en plikt for flere i idretten.

Dermed er det ikke lenger bare trenere i den organiserte idretten som blir avkrevd politiattest uten merknader, skriver VG. Avisen har de siste månedene skrevet flere saker om seksuelle overgrep i idretten, og det er blitt avdekket svakheter i ordninger rundt politiattester.

Innhenting av politiattester for personer med ansvar for barn går nå fra å være en mulighet til å bli en plikt. Dette gjelder for eksempel private rideskoler eller tennisskoler.

– Vi vet at voksne får en spesiell rolle eller posisjon overfor barn i idretten, som gjør at de enkelt kan utnytte dem. Da er det så viktig at vi forebygger det, slik at barna er trygge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ropstad varsler ytterligere innstramminger i politiattestordningen, men endringene må ut på høring først.

– Vi ser at det er behov for å gjøre mer og vil følge opp mange av innspillene i den høringsrunden som allerede har funnet sted. VG har også avdekket hull i lovverket som gjør at vi ser at vi må ta grep, sier statsråden.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This