2.3
(3)

Dagens tips handler om å føle at man er avhengig av porno.

Pornoavhengighet er ikke en ekte avhengighet som kroppen reagerer fysisk på eller som en får abstinenser av.

Likevel føler noen mennesker at de ikke klarer å slutte å se på porno. Hvis du har det slik så anbefaler vi å oppsøke en sexolog eller psykolog. Det er god hjelp å få. En del av prosessen kan handle om hvorfor man mener det er problematisk å se på porno.

Noen skammer seg for å bruke porno og prøver å la være. Det at man prøver å nekte seg noe og at det blir “forbudt” kan bidra til at man tenker mer på det.

Skam kan for eksempel komme av at man blir påført det av partner, at det ikke er tillatt i ens religiøse tro eller at en syns at den typen porno man bruker er ille. Det er også mye offentlig og negativ debatt om porno som kan gjøre at en begynner å skamme seg unødig.

Hvis du skammer deg over den typen porno du ser på eller er redd for at noen skal bli utnyttet i filmene så anbefaler vi å lese om etisk porno og begynne å bruke det. Da kan du føle deg tryggere på at det du ser på er samtykkende og ikke skadelig for noen.

Religiøse mennesker rapporterer oftere at de er bekymret for sitt pornokonsum og at de tror at de er avhengige av porno. Da kan det være nyttig å snakke med en sexolog om skam og hvor vanlig det er å bruke porno- man kan også jobbe med å godta at man bruker det, eller finne et annet utløp som passer bedre med ens personlige verdier.

Hvis du ser så mye på porno at det går ut over jobben din, at du gjør det på upassende steder, eller at det går ut over personlige relasjoner så anbefaler vi å prøve å finne ut hvorfor det ble slik.

Kanskje er du stresset, deprimert eller har andre utfordringer som du forsøker å undertrykke eller unngå å forholde deg til ved å bruke porno. Det er ikke en god mestringsstrategi, og man bør forsøke å løse det underliggende problemet.

Noen blir redde for at de ikke skal kunne få orgasme eller ereksjon uten porno. Dette er vanligvis ikke tilfelle, og kan løses ved å oppleve å få orgasme noen ganger uten å bruke porno. Man trenger ikke å slutte å bruke det for alltid, bare nok til at man blir trygg på at man klarer seg

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

2.3 / 5. 3

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This