0
(0)

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) valgte å sette søkelys på det positive, da hun sto for åpningen av NYTfestivalen forrige helg. Hun fortalte at unge i hovedstaden ønsker seg bedre seksualundervisning, med et bredere fokus rundt temaet.

Oslos ordfører hadde takket ja til å stå for den offisielle åpningen av NYTfestivalen som i år ble arrangert for tredje gang. Festivalen tar mål av seg å feire seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse, og å skape et mer sexpositivt samfunn. Ordfører Borgen snakket varmt om festivalen, om åpenhet, utdannelse og det å rødme.

«Hvert år arrangeres Ungdommens bystyremøte i Oslo. Byens ungdom i alderen 13 til 19 år velger sine representanter som møtes på Rådhuset og diskuterer ulike saker de er opptatt av. Delegatene vedtar fem saker som bystyrets medlemmer må ta stilling til,» forklarte Borgen.

«I høst behandlet bystyret en av disse sakene, med den treffende tittelen «Karakter sex», om bedre seksualundervisning. Ungdommens bystyremøte ba om at seksualundervisningen burde endre navn til seksualitetsundervisning, for å synliggjøre det brede spekteret av innhold undervisningen skal dekke,» fortalte ordføreren.

Allerede fra første klasse

«De unge ba om bredere seksualitetsundervisning allerede fra første klasse. De påpekte at det kreves variert og kvalifisert undervisning av lærere og eksterne som skal undervise i faget. Ungdommene ba om at kunnskap om grensesetting, kjønnsmangfold, pornokultur, overgrepskultur og seksualitet ble inkludert og de ba om et feministisk selvforsvarskurs for alle fra 7. klasse i grunnskolen til 3. klasse på videregående, som et ledd i undervisningen. Ungdommene fremmet også en sak om gratis sanitetsprodukter, samt gratis prevensjon, også for ungdom under 16 år,» informerte Borgen.

Ordføreren sa ikke noe om hvor mye av ungdommenes ønsker og krav hun stilte seg bak, men hun var tydelig på at god undervisning er riktig vei å gå.

«For å komme lenger må vi styrke seksualitetsundervisningen i skolen, og skape mer åpenhet. Mer kunnskap og økt åpenhet fører også til økt trygghet,» uttalte ordføreren, som måtte innrømme at «å snakke om sex kan få mange av oss, i alle fall i min generasjon, til å rødme. Selv om seksualitet i vårt samfunn synliggjøres og omtales mer enn noensinne, så er det noe grunnleggende privat med seksualiteten vår.»

Rivende utvikling

Ordføreren reflekterte over utviklingen innenfor feltet de siste årene.

«Vi kan glede oss over at aksepten for mangfoldet i seksualitet og kjønnsuttrykk har vært i rivende utvikling. Det er ikke så lenge siden 1972, da jeg var 21 år, at straffelovens paragrafer mot homofilt samliv ble opphevet, og i 1977, ble homofili avskaffet som psykiatrisk diagnose. Fortsatt er det flere kamper som må tas, så dette arbeidet er ikke over. Det tar tid og krever både informasjon, kunnskap og hardt arbeid å skape aksept for mangfoldet.»

«#metoo-bevegelsen har gitt oss en viktig påminnelse om de delvis usynlige maktstrukturene i samfunnet vårt, der særlig kvinner blir gjenstand for uønsket seksuell trakassering og oppmerksomhet. Seksualiteten skal være fri, under forutsetning av at den er basert på samtykke,» uttalte ordføreren.

NYTfestivalen setter søkelys på seksuell helse, noe Marianne Borgen mente er viktig, og hun understrekte viktigheten av åpenhet rundt temaet.

«Den nasjonale handlingsplanen for seksuell helse heter treffende nok «Snakk om det!» I Oslo arbeider byrådet med å utvikle en egen handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse som snart vil bli lagt fram for bystyret. Vi trenger kunnskap om at seksualitet bidrar til bedre livskvalitet. Det gjelder i alle aldre,» påpekte ordføreren, som også understrekte at det er ok å rødme underveis, så lenge man er åpen for å utvide sin horisont.

 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This