0
(0)

Politiinspektør Johan Fredriksen bekrefter at det er avdekket sextrakassering i Oslo-politiet.

– Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på. Det er kommet fram at det er funn hos oss i Oslo-politiet også, sier Fredriksen til VG.

Nylig slo forskere alarm om en sex-ukultur i politiet. Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen har blitt kritisert.

På bakgrunnen av funnene har Oslo-politiet satt i gang en egen undersøkelse for å håndtere problematikken bedre. Undersøkelsene har avdekket kritikkverdige forhold.

– Det er tilfeller som går på ukultur og uønsket atferd som vi har løst innenfor egen organisasjon. Her snakker vi ikke nødvendigvis om forhold som kommer under straffeloven og som bør etterforskes, men som er forhold som må tas tak i av en ansvarlig ledelse, sier politiinspektøren.

Den aktuelle studien som omtalte ukulturen, handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet.

Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt. Studien er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This