0
(0)

I en undersøkelse Politiforum har gjennomført, svarer over 500 kvinner og menn at de har opplevd seksuell trakassering fra en annen ansatt i politietaten.

I en anonym undersøkelse fagbladet Politiforum har gjort blant nesten 6.000 politiansatte medlemmer i Politiets Fellesforbund, svarer 18,3 prosent, nesten én av fem, av de kvinnelige ansatte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av sin tid i politiet. Bare 14 prosent av hendelsene ble rapportert, og for 43 prosent av dem igjen ble det ingen konsekvens.

– Når jeg ser tallene, er det et alvorlig og nedslående bilde som tegnes, selv om det ikke er årsfestet og deler av funn kan ligge tilbake i tid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland om undersøkelsen.

Studien blant 2.512 kvinner og 3.399 menn i politiet er gjort etter at opplysninger av et forskningsprosjekt på Politihøyskolen har avdekket en sex-ukultur, og etter at politioverbetjent og hovedverneombud på Politihøgskolen, Tania Randby Garthus, gikk offentlig ut med egne erfaringer om trakassering i tjenesten.

I alt 372 politiutdannede og 88 sivilt ansatte kvinner svarer at de har blitt utsatt for 387 tilfeller av verbal trakassering, 244 tilfeller av fysisk trakassering og 17 seksuelle overgrep. 86 menn, hvorav 11 sivilt ansatte i politiet, har svart at de er blitt utsatt for seksuell trakassering.

Politidirektøren har denne uken iverksatt en egen medarbeiderundersøkelse som skal legges fram i midten av desember. Der blir alle ansatte i politiet og studenter ved PHS stilt spørsmål om seksuell trakassering de siste tolv månedene.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This