0
(0)

En kvinnelig Nav-ansatt i Nord-Norge er dømt til fengsel i ett år og to måneder for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seksuelle omgang fra en asylsøker.

Kvinnen var flyktningkonsulent for fornærmede. Flertallet i Salten tingrett konkluderte med at det seksuelle forholdet mellom dem var bygd på at fornærmede fryktet for konsekvensene dersom han avviste tiltalte.

Én meddommer mente at det var knyttet rimelig tvil om skyldspørsmålet og stemte derfor for frifinnelse.

– Fornærmede fryktet særlig å ikke få gjennomslag for sin søknad om gjenforening med sin yngre bror (…). Fornærmede gjorde av disse grunner det som han trodde tiltalte ønsket av han, både seksuelt, i kontakt på meldinger og ved å være sammen med tiltalte i ulike sammenhenger. Han turte ikke melde fra om det som pågikk av frykt for å ikke bli trodd, skriver tingrettsdommer Tarjei Ræder Breivoll.

Falsk voldtektsanklage

Søknaden om familiegjenforeningen ble avslått, og kvinnen påtok seg å fremsette en klage. Da fornærmede innså at kvinnen ikke hadde påklaget avslaget, avsluttet han forholdet.

– Tiltalte erkjente å aldri ha sendt noen klage, og uttalte i den forbindelse at hun hadde fryktet at gjenforening mellom fornærmede og hans bror ville kunne ødelegge forholdet mellom henne og fornærmede, skriver Breivoll.

I etterkant anmeldte kvinnen asylsøkeren for voldtekt, og hun ble senere tiltalt for uriktig forklaring. Det ble hun også funnet skyldig i av tingrettens flertall.

Lang saksbehandlingstid

Flertallet konkluderte med at riktig straffenivå ville vært fengsel i omkring ett år og åtte måneder. Lang saksbehandlingstid gjorde likevel at straffen ble satt til ett år og to måneder.

Kvinnen må også betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisning.

Hun ble ikke idømt sakskostnader.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This