0
(0)

Fristen for å komme med krav om erstatning for seksuelle overgrep fra det amerikanske guttespeiderforbundet utløper mandag kveld. 88.500 har så langt meldt seg.

Det opplyser advokatene som leder søksmålet. Det er langt flere enn de første prognosene.

Guttespeiderorganisasjonen Boy Scouts of America (BSA) begjærte seg konkurs i februar, i forbindelse med at det hadde kommet hundrevis av søksmål med anklager om seksuelt misbruk fra speiderledere.

Anklagene går flere tiår tilbake, mange fra 1960- og 70-tallet. Saksøkernes komité hevder at det vil komme flere krav om erstatning fra BSA enn alle krav mot Den katolske kirke i USA til sammen.

Til slutt skal saksgangen i retten føre til at det dannes et kompensasjonsfond som kan utbetale erstatning til dem som får medhold. Det er ukjent hvor stort fondet vil være, men BSAs nasjonale og lokale organisasjoner vil trolig bidra med store deler av sin formue. I tillegg kommer bidrag fra forsikringsselskaper.

 

Illustrasjonsfoto: Wikipedia Commons

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This