5
(4)

Etter drapene på åtte personer i Atlanta i mars har sexavhengighet blitt slått opp som en mulig grunn for handlingen. Fagpersoner protesterer på det kraftigste. Rasisme, homofobi og skam er ofte den egentlige grunnen bak såkalt sexavhengighet.

I 2016 ga Douglas Braun-Harvey ut den prisvinnende boken Treating Out of Control Sexual Behavior – Rethinking Sex Addiction sammen med Michael Vigorito.

Braun-Harvey brenner for et større fokus på nytelse, og trekker fram sammenhengen mellom hvor redd vårt samfunn er for å snakke om nytelse og problemer som utarter seg i form av det mange føler er sexavhengighet.

Han sier blant annet at hvis noen kjenner en nytelse eller glede av noe, og noen reagerer på det, så er det mye lettere å peke finger på vedkommende og si at det er noe ekkelt ved det enn å kjenne etter i seg selv hvorfor man reagerer.

Så fort en selv er den som peker finger og påstår at en annen er ekkel, så slipper man nemlig at blikket vendes mot en selv. Slik skapes sterke krefter i samfunnet, hvor mange gjerne vil slippe at blikket vendes mot ens egne seksuelle følelser og kritiserer andres.

Ukontrollerbare lyster skremmer

I tillegg trekker Braun-Harvey fram at mange religioner har et syn på seksualitet som noe som kan komme ut av kontroll. Tidligere har det å være asketisk eller avholden stort sett vært holdt fram som en dyd om mange forhold i livet, mat, musikk, spill, men det har gradvis mange gått bort fra. Den ene delen som har blitt holdt igjen er forholdet til sex og nytelse. Dette blir fortsatt av mange religioner behandlet som noe som kan spinne ut av kontroll om du tillater deg å kjenne på det.

Det må også sies at man ikke trenger å være personlig religiøs for å ha vokst opp med denne tankegangen. Det gjelder de fleste av oss, at det er mye lettere å snakke om seksualitet i en negativ kontekst enn å snakke om hva som gir oss nytelse. Det er et merkelig paradoks i vår kultur, der det tross alt er lov å fortelle om hvilken glede god mat, kunst og andre opplevelser kan gi oss.

Revolusjonerende modell for behandling

Braun-Harvey mener å se at mange som kjenner på en selvdiagnostisert sexavhengighet ofte har helt andre problemer som må nøstes opp i.

Han har laget en modell for å møte folk med disse problemene som har snudd hele måten å tenke på sexavhengighet på hodet. Også her har han inkludert nytelse som en sentral del av modellen.

Den bygger på seks viktige grunnelementer, og dersom en person får hjelp til å komme i en fortrolig og trygg relasjon med alle seks elementene eller temaene, så er det uforenelig med sexavhengighet.

  • Samtykke, som er den mest grunnleggende verdien for god seksuell helse verden over.
  • Ikke utnyttelse (non-exploitation) Misbruk av makt og posisjon for å oppnå seksuell tilfredsstillelse. Dette inkluderer også utroskap, forstått som en utnyttelse av partners tillit.
  • Ærlighet, det å kunne være ærlig med seg selv om egne lyster. God seksuell helse innebærer at man klarer å kommunisere godt og tydelig om dette. Noe av grunnlaget for å bidra til det er å prøve å svare godt hvis barn eller ungdommer spør om ting med sex.
  • Delte verdier, det å kunne erkjenne at man har vokst opp med et verdisyn på sex og se etter hva det betyr. Alle kulturer knytter ulike verdier til sex, en av de mest universelle er for eksempel at seksuell debut er en milepæl. Mange unngår å snakke om hvilke verdier man knytter til ulike seksuelle handlinger, noe som kan skape avstand i forhold.
  • Beskyttelse mot SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) og uønskede svangerskap, både at man har mulighet og kunnskap til å beskytte seg selv mot dette.
  • Nytelse, den viktigste motivasjonen til å ha solo-sex (onani) eller sex med partner. er rett og slett nytelse. Der mange kan oppleve vansker er når det som gir størst nytelse ikke stemmer med det bildet man hadde av seg selv, eller som samfunnet har pålagt en å ha.

Det er langt lettere for de fleste å snakke om manglende samtykke og seksuell utnyttelse, enn det er å snakke om de andre temaene også. Det gjelder ifølge Braun-Harvey også mange terapeuter, og han tar til orde for at man bør oppsøke terapeuter som tar med de resterende elementene ved modellen som en selvfølgelig del av behandlingen. Se Seksualitet24 liste over fagfolk her

Politikken rundt sexavhengighet

Den dømte overgriperen Harvey Weinstein prøvde å forsvare seg med at han hadde en ssexavhegnighet. «Dere, jeg har det ikke så bra. Jeg prøver. Jeg må få hjelp.»

Det forekommer også jevnlig at menn som dømmes for besittelse av overgrepsmateriell klarer å unngå straff ved å be dommeren ilegge dem behandling for sexavhengighet.

David Ley, klinisk psykolog og forfatteren av «The myth of sex addiction», sier til Vice.com at «Det er en mengde eksempler på at folk bruker påstander om sexavhengighet for å unngå moralsk, juridisk og personlig konsekvenser av negativ seksuell oppførsel.»

Det er med andre ord et kort mange, i hovedsak ressurssterke menn, kan dra for å slippe unna dersom de blir tatt for noe. Det er vel mer enn en offentlig profil som har påstått seg sexavhengig framfor å stå fram som skeiv når han har blitt ferska med en av samme kjønn.

Mange oppgir pornoavhengighet

En rekke vanlige menns pornoforbruk problematiseres, og det ser vi også på norske sexologers kontorer. Douglas Braun-Harvey sier at det er vanlig at mange av disse mennene forteller at de tror det er noe feil med dem.

De har kommet til den konklusjonen, ofte i ensomhet, men av og til på grunn av meningene til partneren sin. For eksempel dersom en partner blir usikker av at han ser på porno eller synes porno er ekkelt. Behandlingen vil gjerne da bestå i å nøste opp i en rekke andre tråder, knyttet til livet og seksualiteten hans generelt. Modellen til Braun-Harvey er et godt eksempel på hvordan dette gripes an.

I ICD-11, Verdens helseorganisasjons diagnosemanual, tok med en diagnose som mange vil forstå som «sexavhengighet». Psykologiprofessor og forsker Joshua Grubbs ved Bowling Green State Universitet i Ohio forklarer i en Twitter-tråd at det derimot er snakk om en diagnose knyttet til manglende impulskontroll, og ikke en avhengighet. Diagnosen er blant de mest omdiskuterte i ICD-11. Diagnosemanualen er nå i ferd med å tas i bruk verden over, men det kommer til å ta en stund.

Selvdiagnostistering som følge av religion

En annen viktig side ved den diagnosen, Compulsive Sexual Behaviour Disorder, er at om man føler seg ubekvem eller stresset over egen seksuell atferd på grunn av moralske eller religiøse grunner, så er ikke det i seg selv er god nok grunn til at man skal få diagnosen.

Dette er et viktig punkt, for gjentatte studier viser at særlig menn med strenge religiøse bakgrunner har tendens til å anse sin seksuelle oppførsel eller lyster som avhengighet. Robert Aaron Long som løsnet skuddene i Atlanta er sønn av en pastor som jobbet med ungdommer, i en evangelisk kirke i USA. På 90-tallet hadde denne kristne retningen et stort opplegg med å tvinge ungdommer til å sverge «renhets-ed», løfter om å ikke debutere seksuelt før ekteskapet.

«Hvis du prøver å undertrykke en normal del av seksualiteten din fordi du har blitt lært at det umoralsk, og du ikke klarer å undertrykke den, er du mer tilbøyelig til å si: «Kanskje jeg har en avhengighet,» forklarer Grubbs.

Mange menn sliter med selvpålagt selvhat og vansker på grunn av disse måtene å behandle seksualitet på, der porno og mange typer seksuelle lyster og atferd blir klassifisert som «ondskap».

Kvinner blir gjerne redusert til objekter, som skal styre hvor mye seksuell vellyst de vekker hos menn og vokte sin dyd.  Chrissy Stroop, skribent og eks-evangelist, sparer ikke på kruttet når hun sier at denne blandingen av religiøs fordømmelse og giftige kjønnsroller fører til at både barn og kvinner utsatt for seksuelt misbruk blir klandret for å ha fristet overgriperen, særlig hvis det er en hvit, eldre mann med status. Om Long uttaler Grubbs «Jeg ville ikke kalle denne personen et «offer» for renhetskultur, men det er mulig han er et resultat av det.»

Rasismen og fetisjeringen

Grubbs har tidligere uttalt at han ofte har hatt innvendinger når kjendiser som Tiger Woods eller Anthony Weiner forklarer sin seksuelle oppførsel med sex-avhengighet. Men spesielt nå, etter at motivet for massedrapene i USA langt på vei er blitt forklart som et ukontrollerbart resultat av sexavhengighet, har han måttet gå sterkt ut og forklare at påstanden ikke holder vann.

Han har forsket på sexavhengighet i mer enn ti år og utgitt en rekke publikasjoner om teamet. «Jeg er tilgjengelig for kommentarer, men la meg bare understreke at min største kommentar er at rasistiske handlinger må beskrives som nettopp det, ikke som resultatet av en sexavhengighet. Rasisme er bakgrunnen her.» skriver han i Twitter-tråden sin.

«Fetisjeringen av asiatiske kvinner er et gjenværende problem,» sier Grubbs. Mange asiatiske kvinner har stått fram med historier om hvordan hvite menn forventer sex fra dem, og at de ikke behandles som fullverdige mennesker.  De blir hyperseksualiserte, samtidig som de blir møtt med forventninger om å være særdeles ydmyke og underdanige. Som en av dem påpeker i et intervju med Buzzfeed har hun selv vært privilegert nok til å unnslippe alvorlig vold, noe kvinnene i de lavtlønte yrkene som ble drept ikke var.

«Det er alltid lettere å finne en enkel forklaring på hvorfor en person gjorde en grusom ting, enn å evaluere de systemiske årsakene som ledet til den grusomme handlingen,» sier Grubbs. Han mener det er viktig å finne ut hvordan de ulike systemiske årsakene påvirker hverandre, blant annet hvordan fetisjeringen av asiatiske kvinner har ledet denne mannen til å innbilde seg at de spesielt seksualiserte eller spesielt farlig. «Alt sammen henger sammen. Og det å prøve å finne en enkel forklaring tåkelegger den større sammenhengen.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 4

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This