0
(0)

En mor, far og en bestefar er i Møre og Romsdal tingrett dømt til lange fengselsstraffer for omfattende vold og misbruk av tre søsken.

Moren og bestefaren ble dømt til ni års fengsel, og faren ble dømt til åtte år. I tillegg må hver av de tre betale 450.000 til hvert av de tre barna. Det var NRK som først omtalte dommen tirsdag.

Overgrepene skal ha pågått mens moren, faren og bestefaren, som er kvinnens egen far, bodde sammen fra siste halvdel av 2000-tallet. Ifølge tiltalen ble de tre barna utsatt for vold og grove seksuelle overgrep fram til ekteparet skilte lag og kvinnen flyttet i 2013. I ettertid ble barna omplassert til fosterhjem.

Saken ble etterforsket, og de tre som nå er domfelt, ble første gang siktet i 2014. Statsadvokaten henla imidlertid saken på bevisets stilling, men i 2019 ble saken tatt opp på nytt og ny etterforskning iverksatt. Dette resulterte i nye siktelser mot de tre, og tingretten skriver i dommen at det ikke lenger er tvil om at barna er utsatt for volden og de seksuelle overgrepene, og at det har skjedd mens de bodde sammen med foreldrene og bestefaren.

Like funn

Barna skal ha forklart seg om at de foruten seksuelle overgrep, ble brent med lighter, sparket, slått og mobbet, og at de ble stengt ute, alt fra de var ganske små. Barna var fra to og opp mot åtte år da overgrepene opphørte i 2013.

Alle de tre tiltalte nekter for å ha gjort noe med barna, men tingretten var ikke i tvil om at overgrepene er skjedd slik barna har fortalt i tilrettelagte avhør. Videre er forklaringene i den nye etterforskningen understøttet av samsvarende medisinske funn hos alle barna.

– Retten finner å kunne se bort fra de tiltaltes forklaringer om at de ikke har utsatt barna for vold eller seksuelle overgrep, står det i dommen.

– Kontinuerlig frykt

Det slås fast at overgrepene er begått over tid, i hjemmet til barna, og at gjerningspersonene er barna sine aller nærmeste omsorgspersoner.

– Disse nære omsorgspersonene har utvilsomt skapt et regime for barna som har vært preget av en kontinuerlig frykt for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, skriver tingrettsdommer Øyvind Panzer lversen.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og det er allerede satt av tid til ankesaken i Frostating lagmannsrett i februar neste år.

– En lettelse

Bistandsadvokat for barna, Trude Marie Wold, sier dommen uansett er en stor lettelse.

– Selv om vi vet den blir anket, og at siste ord ikke er sagt, så er den viktig den dommen som kom i dag. Bare se på erstatningssummen, sier hun til Romsdals Budstikke.

Forsvareren for bestefaren, advokat Roy Peder Kulblik, sier til NRK at saken blir anket.

– Bestefaren er opprørt over å bli domfelt i saken. Han forstår ikke hvordan det er mulig å bli domfelt med så mye tvil som det var i saken, sier Kulbik.

DERFOR PUBLISERER
VI DENNE SAKEN

Hva har denne nyhetssaken på en sexpositiv nettside å gjøre, tenker du kanskje? Vi skriver om dette fordi vi ikke vil late som om seksualitet ikke har negative sider.

Sex uten samtykke, enten det er i kombinasjon med vold og trusler eller ikke, er ikke sex, det er overgrep og en kriminell handling som bør både anmeldes og straffes.

Både overgriper og offer kan være personer man ikke ser for seg i disse rollene, og sånn sett kan dette skje med hvem som helst, uansett status, roller, alder, kjønn, seksuell legning og etnisk, kulturell eller sosial bakgrunn.

Dersom du er blitt utsatt for overgrep bør du ta kontakt med fastlegen din eller ditt lokale krisesenter, politiet på 02800, er liv og helse i fare kan du ringe 112, støttesenter for kriminalutsatte på 800 40 008, eller du kan ta kontakt med DIXI Ressurssenter, som er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt, på telefon 22 44 40 50.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This