0
(0)

72 millioner barn bor i områder med krig og konflikt der væpnede grupper bruker seksuell vold mot barn som våpen, viser en ny rapport fra Redd Barna.

Rapporten , som er laget i samarbeid med fredsforskningsinstituttet Prio i Oslo, viser at hvert sjette barn i krigs- og konfliktherjede områder risikerer å bli voldtatt, tvunget inn i prostitusjon, uønsket graviditet, tvangssterilisering eller abort.

Seksuell vold mot barn begått av opprørere, militssoldater, regjeringssoldater og politifolk brukes stadig oftere som strategiske våpen.

Dette gjøres for å terrorisere og spre frykt i sivilbefolkningen, som et ledd i etnisk rensing, for å ydmyke en etnisk gruppe eller som straff for at noen angivelig har støttet en av partene i konflikten.

Nidoblet

Hvert tredje barn i verden, rundt 834 millioner, levde i 2019 i områder med krig og konflikt der minst en av de involverte partene begikk seksuelle overgrep mot barn, går det fram av rapporten «Våpen i krig: Seksuell vold mot barn i konflikter».

Mens 8,5 millioner barn risikerte å bli utsatt for seksuell vold i konfliktområder i 1990, er antallet nå nesten nidoblet og har steget til 72 millioner.

I 22 av de 54 aktive konfliktene i verden i 2019 benyttet minst én av de krigførende partene seksuell vold mot sivile som våpen. I 15 av konfliktene ble det rapportert om seksuell vold mot barn.

Mange av barna som utsettes for overgrep, må bøte med livet, mens de som overlever, møter store utfordringer. De får ofte varige skader, men ingen helsehjelp. De har heller ingen å anmelde overgrepene til og blir stigmatisert i lokalsamfunnet.

Flest i Jemen

Flest barn risikerer seksuell vold i Jemen, der nesten ni av ti barn – 11,1 millioner – ifølge rapporten er i faresonen.

I Irak risikerer nærmere halvparten av alle barn, 8,5 millioner, å bli utsatt for seksuell vold av væpnede aktører, og i Somalia risikerer over halvparten av barna – 4,6 millioner – det samme.

I Colombia er 3,3 millioner barn i faresonen, i Syria 3 millioner og i Sør-Sudan risikerer 1 million barn å bli utsatt for grove seksuelle overgrep.

Kongo er ikke med på statistikken for 2019, men året før risikerte 18 prosent av barna i landet å bli utsatt for seksuell vold.

Toppen av isfjell

FN har verifisert 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn siden 2006, men erkjenner at dette bare er toppen av et isfjell. Det samme understreker Redd Barna.

– Seksuell vold er i seg selv underrapportert, men enda mer når det kommer til vold i konfliktområder, og særlig seksuell vold begått mot barn, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

I 2019 ble det rapportert om 749 ofre, og 98 prosent av dem var jenter.

Selv om gutter utgjør en liten del av de rapporterte tilfellene, ser man en utvikling der seksuell vold også stadig oftere brukes strategisk mot gutter.

I Afghanistan ble det i 2019 registrert flere tilfeller av seksuelle overgrep begått mot gutter enn jenter, og ofte ble guttene utnyttet av menn i mektige stillinger, konstaterer Redd Barna.

Må stoppes

Antallet seksuelle overgrep mot barn begått av regjeringsstyrker ble nesten doblet fra 2018 til 2019, men også her er mørketallene store, ifølge Lange.

– Det er rapportert at to barn daglig ble utsatt for seksuell vold i 2019. Men vi vet fra vår nye rapport at flere millioner barn er i risikosonen. Så de verifiserte overgrepene er bare toppen av isfjellet, sier hun.

– Og enhver form for seksuell vold mot ett barn er ett for mye og må stoppes, sier Redd Barnas generalsekretær.

Avskyelig

Organisasjonen ber nå statsledere, giverland og ikke-statlige organisasjoner om å styrke innsatsen for å få slutt på seksuelle overgrep mot barn i krig og konflikt og å gjøre mer for å hjelpe dem som rammes.

Redd Barna krever også at lovverk og rettssystemer styrkes slik at de ansvarlige blir straffeforfulgt.

– Bruk av seksuell vold som et våpen mot barn i krig er avskyelig, og må stoppes umiddelbart. Den norske regjeringen har nå en gylden sjanse til å løfte opp seksuell vold mot barn i FNs sikkerhetsråd. Det skylder vi barna som overlever de grusomme overgrepene, sier Birgitte Lange.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This