1
(1)

Striden om et referatforbud i en gruppevoldtektssak i Oslo fortsetter. Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har anket saken inn for Høyesterett.

Rettssaken omhandler seks gutter som er tiltalt for grov voldtekt av en jente sommeren og høsten 2019. Jenta skal også ha blitt utsatt for vold.

Før rettssaken startet 2. februar, la Oslo tingrett ned fullt referatforbud, noe som senere ble moderert noe. Borgarting lagmannsrett omgjorde avgjørelsen, men Høyesterett opphevet lagmannsrettens avgjørelse på grunn av saksbehandlingsfeil.

Da lagmannsretten behandlet saken på nytt, ble avgjørelsen til tingretten opprettholdt. Den kjennelsen har Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund anket inn for Høyesterett. Det var Document.no som først omtalte dette.

– Slik lagmannsrettens kjennelse er begrunnet, innebærer den en rettsforståelse som i realiteten vil innebære at domstolene (i tillegg til å behandle saken for lukkede dører) kan nedlegge nær altomfattende referatforbud i nær sagt enhver straffesak som gjelder grove seksualforbrytelser, såframt tiltalte er yngre enn 18 år.

En slik regel vil innebære at en rekke alvorlige straffesaker i praksis vil kunne avgjøres uten offentlighetens innsyn- og kontroll, skriver advokat Jon-Wessel Aas i anken, ifølge Journalisten.

Rettssaken varer etter planen fram til 12. mars.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

1 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This