0
(0)

En mann i 50-årene fra Finnmark er i Hålogaland lagmannsrett frifunnet for voldtekt, menneskehandel og dokumentforfalskning.

Da saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett i februar ble mannen dømt til fem år og åtte måneders fengsel for voldtekt, menneskehandel og dokumentforfalskning. Han ble også dømt til å betale den fornærmede kvinnen en oppreisning på 175.000 kroner samt 25.000 i tapte lønnsinntekter.

Mannen anket dommen og nå har lagmannsretten kommet til motsatt resultat. Mannen er frifunnet for alle anklager om voldtekt og menneskehandel. Han er også frifunnet for det sivile kravet om erstatning

Saken oppsto etter at mannen i 2018 kom i kontakt med en colombiansk kvinne på internett. Kvinnen reiste til Norge med det formål at de to skulle finne ut om de skulle innlede et forhold. Det var i denne sammenhengen de påståtte voldtektene skal ha funnet sted.

– Det hersker samlet sett tvil om fornærmede har forklart seg riktig om de angivelige overgrepene. Lagmannsretten bemerker at faktum til domfellelse krever at det ikke hersker rimelig tvil, og i dette tilfellet er dette beviskravet ikke oppfylt, står det i dommen.

Kvinnen jobbet også uten arbeidskontrakt og lønn på mannens restaurant. Selv om lagmannsretten mener arbeidet ikke har hatt karakter av å være tvangsarbeid, ga de kvinnen medhold i et lønnskrav på 26.000 kroner.

– Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede har jobbet i et større omfang enn hun har fått betalt for. Hun har dermed krav på å få betalt utestående lønn, skriver lagmannsretten i dommen.

Forholdene skjedde mellom august og september 2018.

Mannen ble imidlertid dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha forfalsket opplysninger i et flysertifikat som han sendte til en potensiell arbeidsgiver i utlandet. I ettertid angret han imidlertid på forfalskningen og sendte da kopi av det ekte sertifikatet. Han fikk ikke jobben.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This