0
(0)

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener at tilfellene av seksuell trakassering innen politiet er alvorlig, men hun er ikke overrasket.

Bjurstrøm sier til Dagbladet at funnene i forskningsprosjektet rundt Politihøgskolen er bekymringsfulle.

– Dette er en helt sentral etat med viktige oppgaver, og som etter mitt syn må være en foregangsarbeidsplass hvor ting er i orden når det kommer til seksuell trakassering, sier Bjurstrøm.

Hun understreker at tilfeller av seksuell trakassering er alvorlig for politietaten.

– Det er også alvorlig fordi jeg vet at politiet er opptatt av å rekruttere kvinner inn i ledelsen, og dette kan virke avskrekkende for dem, sier Bjurstrøm, som ikke er overrasket over funnene i forskningsprosjektet.

– Jeg er ikke overrasket dessverre, men jeg hadde ikke trodd at det skulle være såpass grove enkelthendelser. Jeg trodde at folk etter metoo skulle skjønne hvor alvorlig dette er, og hvor alvorlig det er for dem som utsettes for dette, sier hun.

Bjurstrøm mener likevel at Politihøgskolen viser stor vilje til å rydde opp i forholdene.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This