0
(0)

SV-kvinner frykter at partiet skal bli «nest dårligst i klassen» på kvinnerepresentasjon i ledelsen.

På SV-landsmøtet i 2019 mistet kvinnepolitisk leder plassen i partiets sentralstyre. Det skjedde som ledd i en større omorganisering som følge av de nye fylkesgrensene i Norge.

Nå kan vedtaket bli omgjort.

En enstemmig redaksjonskomité på landsmøtet går inn for å endre SVs vedtekter slik at både kvinnepolitisk leder og faglig leder får fast plass i sentralstyret.

Hva utfallet blir, er likevel usikkert. Det kreves to tredels flertall for å få vedtektene omgjort.

– Uforståelig

Marthe Hammer var kvinnepolitisk leder i SV fra 2009 til 2017.

Hun hadde et klart budskap til landsmøtet:

– I en tid hvor kvinners rettigheter er under press, så er det uforståelig av et parti som kaller seg og er stolt over å være et feministisk parti, at vi nedprioriterer kvinnepolitisk representasjon i vårt øverste organ, sa Hammer til landsmøtet.

Hun viste til at kvinnepolitisk leder først i 2013 fikk plass i sentralstyret. Det var etter flere år med kamp.

– Men på landsmøtet i 2019 så klarte vi altså å rote det til igjen.

Nest sist

Hammer fikk full støtte fra Synnøve Kronen Snyen, som er SUs representant i sentralstyret.

– Som et femistisk parti så trenger vi å ha de feministiske brillene på. Både i saker om politikk, og i saker om organisasjon, sa hun.

Hammer og Snyen viste begge til at så godt som alle andre partier i Norge har kvinnepolitisk representasjon i ledelsen.

– Med dagens vedtekter er SV nest verst i klassen etter Frp når det kommer til å sikre representasjon av partiets kvinnepolitiske nettverk i ledelsen i partiet, sa Hammer.

– SV skal være et feministisk parti, så vi kan ikke se oss fornøyd med å være dårligere enn alle de andre partiene utenom Frp på spørsmålet om kvinnepolitikkens plass i våre styrende organer, sa Snyen.

Organisatorisk ansvar

Dagens kvinnepolitiske leder i SV er Ingrid Hødnebø. Hun støtter at kvinnepolitisk leder bør få plass i sentralstyret igjen.

– Det handler om hva de grunnleggende ideologiske brillene til SV skal være, sier Hødnebø til NTB.

Hun påpeker at kvinnepolitisk leder som eneste utvalgsleder i SV ikke bare har et politisk ansvar, men også et organisatorisk mandat, blant annet i partiets arbeid mot seksuell trakassering.

– Kvinnepolitisk leder står slik sett i en særstilling. Derfor er det mange som mener koblingen opp mot den daglige ledelsen i sentralstyret er viktig, sier Hødnebø.

Også partisekretær Audun Herning støtter endringsforslaget.

– Men har jeg stor forståelse for argumentet om at vi nå nettopp har vedtatt en ny modell og bør prøve den. Jeg tenker dette er en diskusjon vi uansett må komme tilbake til og justere framover, sier han.

Feministisk?

I voteringen om vedtektene, som skjer søndag klokka 9.15, kommer også to andre kvinnepolitiske spørsmål opp.

Det ene er et forslag om å legge inn ordet «feministisk» i SVs formålsparagraf, slik at formuleringen blir at SVs mål er en «sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge».

Det andre gjelder kjønnsbalansen i partiets organer. Der vil flertallet i redaksjonskomiteen at landsmøtet skal fjerne en formulering om at SV skal tilstrebe likevekt mellom kvinner og menn i alle valg av tillitspersoner. Dette begrunnes med at formuleringen kan innebære skjult kvotering av menn.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This