KURS OG FOREDRAG

Vår visjon er å spre informasjon og kunnskap om positiv seksualitet, kroppspositivitet og seksuell helse. Som en del av dette kommer vi til å arrangere egne kurs og markedsføre kurs som gjennomføres av andre med dette som hovedfokus.

På denne siden vil du kunne finne informasjon om aktuelle kurs og foredrag, og her vil du også kunne melde deg på de arrangementene du har lyst til å være med på.

Dersom du selv arrangerer kurs eller holder foredrag, og ønsker å informere om dette kan du også gjøre det via denne siden. Ta kontakt med kursavdelingen for mer informasjon.

1011 Erotisk skrivekurs, individuell påmelding

Dette er faktisk mye mer enn et kurs der du lærer om å skrive erotiske tekster. Selv om skrivingen er hovedfokus, så gir kurset også et innblikk i hvordan vi bruker språket til å definere vårt eget og andres forhold til seksualitet.

Kurset finnes som to utgaver, én for individuell påmelding og én der kurset holdes for en bestemt gruppe, det være seg medisinerstudenter, helsepersonell som jobber mot bestemte grupper etc.

Kurset med individuell påmelding fokuserer mest på selve skrivingen, gruppekurset tar også for seg det å skrive, forskjellige teknikker også videre, men her setter man også mye søkelys på hvordan man bruker språket når man snakker med ungdom eller pasienter om sex og seksualitet. Tanken er at dersom man er trygg på språket og seg selv blir man også en bedre formidler og terapeut.

Alle kursdeltakere som etter endt kurs ønsker å sende inn erotiske noveller til Seksualitet24 vil få individuell oppfølging.

Kurskode: 1011

Kurs: Erotisk skrivekurs, individuell påmelding

Varighet: 16 timer over to dager i en helg.

Dato: Første kurs planlegges i Oslo, mai/juni 2020 Få tilsendt mer informasjon

Kursmateriell: Inkludert

Forutsetninger: Det er en fordel å ha med en bærbar PC på kurset.

1015 Erotisk skrivekurs, gruppe-påmelding

Dette er faktisk mye mer enn et kurs der du lærer om å skrive erotiske tekster. Selv om skrivingen selvsagt er hovedfokus, så gir kurset også et innblikk i hvordan vi bruker språket til å definere vårt eget og andres forhold til seksualitet.

Kurset finnes som to utgaver, én for individuell påmelding og én der kurset holdes for en bestemt gruppe, det være seg medisinerstudenter, helsepersonell som jobber mot bestemte grupper etc.

Kurset med individuell påmelding fokuserer mest på selve skrivingen, gruppekurset tar også for seg det å skrive, forskjellige teknikker også videre, men her setter man også mye søkelys på hvordan man bruker språket når man snakker med ungdom eller pasienter om sex og seksualitet. Tanken er at dersom man er trygg på språket og seg selv blir man også en bedre formidler og terapeut.

Alle kursdeltakere som etter endt kurs ønsker å sende inn erotiske noveller til Seksualitet24 vil få individuell oppfølging.

Kurskode: 1015

Kurs: Erotisk skrivekurs, gruppe-påmelding

Varighet: 4 eller 6 timer, fordelt på én eller to økter med innlagte pauser. (Kan også tilpasses oppdragsgiver)

Dato: Etter avtale Få tilsendt mer informasjon

Kursmateriell: Inkludert

Forutsetninger: Det er en fordel å ha med en bærbar PC på kurset.

Share This