0
(0)

De fleste barn som er utsatt for vold eller overgrep, bør undersøkes av lege, mener fagfolk ved barnehusene i Vestland. I dag undersøkes hvert femte barn.

Undersøkelser av lege og tannlege bør også gjøres i saker der mistanken om overgrep eller vold ikke blir bekreftet i et avhør, mener den tverrfaglige gruppen i Kompetansenettverk Vest, skriver Aftenposten.

Både leger, tannleger, forskere, barnevernspedagoger og ledere for Statens barnehus i Bergen og Stavanger stiller seg bak initiativet.

Dersom ikke påtalemyndigheten ber om rettsmedisinsk og/eller rettsodontologisk undersøkelse, vil barnet kun undersøkes av helsepersonell dersom barnet og foreldrene/verge samtykker.

I fjor ble kun 58 barn undersøkt på denne måten, i 2019 var det 61.

– Forskning viser at det for mange barn er vanskelig å fortelle noe i det hele tatt. Andre forteller noe, men ikke alt, forklarer leder i Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell.

Førstestatsadvokat Birgitte Istad hos Riksadvokaten sier til Aftenposten at det ikke alltid er relevant å hente inn en rettsmedisinsk undersøkelse.

Dette kan skyldes at avhør av barnet har avkreftet den opprinnelige mistanken, eller at det er snakk om en type handling som ikke etterlater seg spor på barnets kropp.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This