0
(0)

I 2020 ble 44 militært ansatte eller vernepliktige refset for seksuell handling med samtykke i Forsvaret, en økning fra 26 året før.

Ifølge Forsvarets Forum ser generaladvokat Sigrid Redse Johansen to mulige årsaker til økningen.

– Dette kan ha en sammenheng med at det i 2020 har vært benyttet mer tid i leir på grunn av avlyste aktiviteter som følge av covid-19, skriver hun i årsrapporten.

I tillegg tror generaladvokaten at uklare regler kan være medvirkende.

Johansen forklarer at det er ulike regler mellom våpengrenene. Blant annet heter det i Hæren at ansatte ikke skal ha seksuell omgang med noen som er inne til førstegangstjeneste og at mannskaper ikke skal ha seksuell omgang på eller i umiddelbar nærhet til militært område.

– Militært ansatte og vernepliktige kan derfor refses på brudd på regelverk, eller for brudd på militær skikk og orden. For at de skal kunne refses for brudd på militær skikk og orden, bør det være noe ved handlingen som gjør det klart at den er uforenlig med hva som kan forventes av militært personell, sier generaladvokaten.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This