5
(1)

Kulturdepartementet sender fredag ut et forslag om lovregulering av konverteringsterapi på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

– Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

I høringsnotatet foreslår departementet at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

– Vi må finne en balanse

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at arbeidet med denne loven ikke har vært lett, skriver Aftenposten.

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp.

Hun sier regjeringen derfor vil lytte til innspillene i høringsrunden.

– Vi ønsker et forbud, men så ønsker vi også å lytte og finne de vanskelige grensegangene, slik at vi ikke forbyr det å søke hjelp og støtte i livet. Vi må også ta vare på religionsfriheten, sier hun til avisa.

Vil ikke gå med på kompromiss rundt trosfriheten

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagen at han mener at dagens lovverk langt på vei er dekkende.

– Det var et flertall bestående av alle de andre partiene i Stortinget, som ville ha et eksplisitt forbud mot konverteringsterapi, sier barne- og familieministeren.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at vi har et lovverk som forbyr skadelige handlinger og beskytter de mest sårbare, samtidig som vi sikrer trosfriheten, legger han til.

Samtidig understreker han at KrF garanterer at partiet ikke vil gå med på kompromiss som bryter trosfriheten.

– KrF kommer ikke til å gå med på noe som vi tviler på at ivaretar trosfriheten. Loven må beskytte barn mot skadelige handlinger og i verste fall overgrep, sier han til avisa.

Absolutt forbud

Kulturdepartementet foreslår et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn. Overtredelse vil kunne medføre bøter og/eller fengselsstraff.

Forbudet skal også gjelde barn som nærmer seg myndighetsalder, men høringsnotatet har falt ned på å a holde spørsmålet åpent om aldersgrensen skal settes til 16 eller 18 år.

Departementet foreslår videre at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne, samt barn over 16 år dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This