4.2
(5)

I kjølvannet av at nettsakene «Siljes (33) mann må svare når noen ringer henne: – Kåte menn misforstår jobben min totalt» på TV2.no og «Sexolog ble truet med voldtekt: Jeg vet hvor du bor!» her på Seksualitet24.no har redaksjonen mottatt flere henvendelser fra menn som mener at det fokuseres for mye på menn som er grenseoverskridende ovenfor kvinner. De mener det er utrettferdig at det store flertallet av menn blir satt i et dårlig lys på grunn av et lite antall «tullinger», som én leser beskriver dem.

Live Mehlum har som sexolog og sosiolog gjort seg noen refleksjoner rundt temaet. Hun har i mange år jobbet med å gi råd til menn, og poengterer at menn som ønsker samtaler med en sexolog skal føle at det er hjelp å få. Hun mener at menn ikke skal føle seg mistenkeliggjort.

«Det er et fåtall menn som har en grenseoverskridende oppførsel som vi har lest om i disse saken. Jeg tenker at vi må møte menn på en fordomsfri måte også,» uttaler Mehlum til Seksualitet24.

Mehlum får støtte fra Silje Holtmon Akø, en av sexologene som var omtalt i sakene.

«Jeg skjønner om overskriften ved første øyekast får det til å se ut som om dette dreier seg om alle menn. Jeg håper det ikke skal være noen tvil hos de som tenker å be om hjelp, at det nettopp er dem vi er her for. Det er fordi vi vil være tilgjengelig for folk flest, at vi ønsker å være tydelige på hvordan det er greit å ta kontakt med en sexolog og hva en sexolog er,» kommenterer Akø.

Hva er det så norske menn bør sitte igjen med etter å ha lest saken?

«Vi må være klar over at det ikke er den gjengse mann som oppfører seg slik. Samtidig er det helt klart uakseptabelt at sånt skjer,» sier Mehlum.

Som sosiolog mener hun at det er to måter å angripe problemet. Det ene er forebyggende arbeid.

«Da snakker jeg om allerede fra barna er små, fra de lærer hvordan de skal være mot hverandre, og om egne og andres kroppslige grenser.»

I tillegg forteller Mehlum at seksualitetsundervisning og holdningsskapende arbeid i denne forbindelse er en viktig nøkkel for å unngå grenseoverskridende oppførsel i forhold til seksualitet.

Selv har hun i samarbeid med Ulrikke Falch bidratt med en film om samtykke:

«Vi må snakke om seksualitet og grenser, det er jeg opptatt av på de fleste områder som har med seksualitet å gjøre. Få det opp som tema i barnehagen, på skolene og i hjemmene.  Åpenhet tar brodden av alt,» mener Mehlum.

I tillegg til forebyggende arbeid mener hun at man må løfte problemstillingen inn i faglige forum.

«Her kan slike saker kan drøftes på gode måter. Ingen sitter med hele fasiten, men derfor er trygge nettverk egnede viktige arenaer for å ta opp slike utfordringer,» avslutter Live Mehlum, som også har sin egen blogg, Samlive.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

4.2 / 5. 5

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This