5
(3)

BDSM og vold er to helt ulike ting. Dagens tips handler om hvordan man ser forskjell hvis man er i tvil.

Det viktigste er at BDSM er samtykkende. For at det skal være BDSM og ikke vold så må alle parter ha sagt ja til å bli med, og samtykket må være gitt uten press. Det er vanlig å snakke om hva man ønsker å få ut av leken, og om grenser før man starter.

Vold er uønsket, mens BDSM er ønsket. Man kan være nervøs før en BDSM- lek, men man kan alltid bruke stoppord eller trekke tilbake samtykket. Blir man utsatt for noe som man ikke ønsker og heller ikke kan stoppe, så er det vold eller overgrep. Vold kommer ofte overraskende på, eller er i hvert fall ikke planlagt sammen med den utsatte.

Vold er gjort med intensjon om å skade. Dette gjelder enten volden er fysisk eller psykisk. I BDSM så forbereder man seg gjerne på det som skal skje og reduserer risiko for skade så mye som mulig. Det er også stor forskjell på å få et blåmerke på grunn av en samtykkende lek hvor alle parter visste om at det kunne oppstå, og var enige om at det var innenfor- og merker som oppstår på grunn av spontan vold. BDSM har regler og grenser, vold er et lovbrudd.

BDSM har som mål å være oppbyggende og at alle parter skal få oppleve noe positivt. Man kan ydmyke noen eller gi smerte underveis, men man er hele veien klar over at man er likeverdige og at handlingene er en del av en lek som til slutt skal føles bra. Vold er nedbrytende og destruktivt.

BDSM gjøres aldri i sinne eller med ekte aggresjon. Vold starter ofte med sinne og aggressivitet. Man har som regel ikke sex (BDSM) når man er veldig lei seg eller opprørt, men vold kan oppstå i slike situasjoner.

Vold oppstår ofte spontant eller etter oppbygging fra utøver mens den utsatte forsøker å dempe situasjonen. I etterkant kan utøver være svært ydmyk og love bot og bedring, eller prøve å overbevise den utsatte om at det var hens skyld. I BDSM så vil den aktive part vite at det en gjør er samtykkende og stoppe øyeblikkelig hvis samtykket trekkes tilbake.

Etter BDSM så har man ofte aftercare der man diskuterer hvordan man har det, om det er noe man trenger, og gjenoppretter hverdagsrollene. Alle parter har fått noe positivt ut av det, og føler seg bra. BDSM bygger tillit, mens vold bryter den ned.

Hvilken følelse sitter du igjen med etterpå? Hvis du føler deg nedbrutt, ikke har samtykket til det som skjedde, eller er redd for når det skal skje igjen, så er det sannsynlig at du har vært utsatt for vold. Hvis du har hatt det gøy, føler deg trygg og gleder deg til neste gang, så var det BDSM.

Et annet viktig tegn er om du kjenner at dette kan dere snakke åpent om. Hvis noe negativt skjedde så skal man i BDSM kunne snakke om det, og finne ut sammen hva som bør forbedres. En unnskyldning vil være oppriktig og føre til endret adferd på både kort og lang sikt. Var det vold så vil det som regel være vanskelig å snakke om det, kanskje særlig fordi man frykter at det da vil skje igjen. 

Er du i tvil om hva du føler, eller har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre uønskede hendelser, så oppsøk profesjonell hjelp eller snakk med noen du kjenner og stoler på. En psykolog, sexolog eller krisesenteret kan være gode steder å starte. Det kan være veldig oppklarende å se situasjonen gjennom en annens øyne. Denne listen er ikke uttømmende, så du kan oppleve ting som ikke er tatt med her, men som likevel bør diskuteres.

 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 3

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This