0
(0)

Flertallet av ansatte i Den norske kirke er positive til likekjønnet samliv, men mange LHBT-ansatte har opplevd diskriminering, viser en ny undersøkelse.

Rapporten, som er bestilt av Kirkerådet, kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i Den norske kirke (DNK) med LHBT-identitet.

Der kommer det fram at én av fem LHBT-ansatte i Den norske kirke har opplevd diskriminering, skriver Vårt Land. I tillegg har én av ti svart «vet ikke».

Den viser også at bare halvparten av de ansatte i Den norske kirke med LHBT-identitet har fortalt om det til sin nærmeste leder, og at nær en av fire ikke er åpne om sin seksuelle identitet på arbeidsplassen.

– Har visst for lite

Rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» ble overlevert til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum fredag.

LHBT+ er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Rapporten er utarbeidet av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

– Jeg ser fram til at vi kan bruke funnene i undersøkelsene som grunnlag for arbeidet med å sikre at kirken skal være et trygt og inkluderende arbeidssted – for alle, sier Raaum.

– Vi har også visst for lite om holdninger til LHBT blant ansatte i Den norske kirke, og jeg er glad for at vi nå får mer kunnskap også om dette, sier Raaum.

Flertallet positive

Arne Grønningsæter i Fafo, som har ledet arbeidet med forskningsrapporten, sier hovedfunnene kan oppsummeres i to parallelle fenomener: Arbeidsmiljøet vurderes positivt samtidig som det oppleves som svært belastende å tilhøre en gruppe som får livet sitt diskutert kontinuerlig.

Grønningsæter sier rapporten viser at mer enn 70 prosent av de ansatte i kirken har et positivt syn på likekjønnet samliv.

Det er imidlertid variasjoner mellom bispedømmene. Til påstanden om at det ikke er galt i det hele tatt at to voksne av samme kjønn har et seksuelt forhold, er ansatte i Hamar, Oslo og Sør-Hålogaland bispedømmer mest positive, mens ansatte i Stavanger, Møre, Agder, Telemark og Bjørgvin i snitt er mindre positive.

Belastende debatt

– Det overordnede bildet av situasjonen for ansatte med LHBT-identitet er positivt, men andelen som har opplevd diskriminering er substansiell. Mange kan også oppleve en frykt for å bli forskjellsbehandlet eller diskriminert, sier Edvard Nergård Larsen, forsker ved Kifo til Vårt Land.

Han tror at frykten for diskriminering kan være én av flere forklaringer på at 22,5 prosent av respondentene ikke er åpne om sin seksuelle identitet på arbeidsplassen.

Nesten halvparten svarer også at den offentlige debatten om LHBT+ i Dnk er anstrengende å forholde seg til.

– Dette kan føre til at også personer som ikke har opplevd direkte diskriminering, kan sitte med en opplevelse av utenforskap, ifølge Larsen.

– Klare brudd på arbeidsmiljøloven

LHBT-gruppene opplever også systematisk lavere trivsel og medvirkning, enn majoriteten av de ansatte.

Forskerne har også fått historier om «klare brudd på arbeidsmiljølovgivningen».

– DNK har lov til å diskriminere ved ansettelse, men man har ikke lov til å diskriminere når en person har blitt ansatt. Vi har hørt historier om folk som ble fratatt oppgaver etter ansettelse på grunn av sin legning, forteller Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfatter av rapporten til Vårt Land.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This