0
(0)

Et enstemmig Høyesterett slår fast at den kriminelle lavalderen ikke skal stå i veien for at domstolene kan idømme inndragning av mobilen til en 13- åring.

I sommer ble det kjent at Høyesterett skulle vurdere Borgarting lagmannsretts dom om strafferettslig inndragning av iPhonen til et barn under den kriminelle lavalder. Telefonen ble i lagmannsretten besluttet inndratt fordi gutten oppbevarte og delte et intimt bilde av en mindreårig venninne. Gutten skal også ha krevd penger av jenta for å slette det.

Denne uka falt dommen, og i den fastslår Høyesterett at den kriminelle lavalderen ikke skal stå i veien for å inndra telefonen.

– Siden gutten er under den strafferettslige lavalderen, vil inndragning være den eneste tilgjengelige reaksjonen fra det offentlige. Inndragning av mobiltelefonen vil, etter mitt syn, være et godt egnet tiltak når telefonen blir benyttet til å besitte og distribuere et bilde som seksualiserer barn, skriver førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg i dommen.

Høyesterett skriver videre det at gutten skal ha krevd penger av jenta, for å slette bildet, gjør handlingen mer alvorlig.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This