0
(0)

En nordmann som er dømt for å ha rekruttert barn til prostitusjon i Moldova, overføres til Norge. Nå må han sone 20 år, mens norsk straff ville ha vært 8–10 år.

Mannen i 50-årene ble i 2015 dømt til 24 års fengsel i Moldova for menneskehandel, hallikvirksomhet og medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år i forbindelse med at han rekrutterte barn til prostitusjon. Moldovsk høyesterett opprettholdt dommen samme år.

I 2016 ba han om å få sone fengselsstraffen i Norge, noe norske myndigheter har gått med på.

Fredag i forrige uke fastsatte Oslo tingrett hvor lang tid mannen skal sone.

I rettsavgjørelsen står det at den maksimale straffen mannen kunne ha fått i Norge for lovbruddene, er på 20 år. I to brev skriver imidlertid Riksadvokaten at straffen i Norge trolig ville ha vært på mellom åtte og ti års fengsel, og i kjennelsen sier tingretten seg enig i denne vurderingen.

Kriminalomsorgsdirektoratet har vurdert muligheten for omgjøring av straffen til norsk praksis, men direktoratet har kommet fram til at det er lite sannsynlig at myndighetene i Moldova vil akseptere overføring dersom straffen omgjøres.

Dermed satte tingretten fengselsstraffen til 20 år. Mannen hadde på forhånd sagt at han fortsatt ønsker soningsoverføring til Norge, selv om straffen skulle bli satt til 20 år.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This