5
(3)

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Det er en dag som har blitt markert siden 1977.

Kvinnedagen er først og fremst en kampdag hvor vi protesterer mot urettferdighet og skaper blest om kvinnesaker. Man kan sende inn forslag til paroler som blir malt på faner og båret i toget, og velge hvilken man vil vise støtte ved å gå bak, skrive leserinnlegg, delta i underskriftsaksjoner, og mye mer.

I år blir det digitale markeringer mange steder med appeller, debatter, kulturarrangementer og innsamlingsaksjoner.

Kort oversikt

Man skulle kanskje tro at vi hadde oppnådd likestilling i 2021, men dessverre er det fortsatt en del å gjøre. Her er en kort oversikt over noen aktuelle kvinne- og likestillingssaker som det har vært oppmerksomhet om i år, og som sannsynligvis vil være aktuelle for markeringer og debatt i dag.

I Norge blir ca. hver tiende kvinne utsatt for voldtekt. Det er få gjerningspersoner som blir anmeldt, og enda færre som blir dømt.

Noe av utfordringen er voldtektslovgivningen i Norge, der intensjonen var at seksuelle handlinger uten samtykke skulle være straffbare, er at det i praksis ikke fungerer slik. Derfor kjempes det nå for en ny samtykkelov som vil gjør det tydelig at bare ja betyr ja.

Solidaritet med kvinner i andre land

Mange er opptatte av internasjonal solidaritet og tar for eksempel opp at feminister i noen land blir utsatte for vold, trusler eller straff, protest mot tvangsekteskap, å forby omskjæring, lik rett til utdanning for jenter, hjelp til kvinner på flukt, å få rett til å ta abort, og mye mer.

Norge har kommet langt på likestilling, og har både penger og kompetanse til å kunne bidra til utviklingsarbeid og hjelp til internasjonale organisasjoner som jobber med likestillingsspørsmål.

Forskning på kvinnelig anatomi og kvinnesykdommer har lenge vært forsømt. Mannekroppen ses gjerne på som utgangspunktet, og derfor er for eksempel biler ofte mindre trygge for kvinner ved kollisjon. Mange er opptatte av mer forskning på typiske kvinnesykdommer, og å spre kunnskap om at sykdommer som alle kan få noen ganger har andre symptomer hos kvinner. I tillegg er det viktig å få mer forskning på mennesker av andre kjønn enn cismenn eller ciskvinner.

Sexarbeideres rettigheter er aktuelle som aldri før. Blant annet har mange sexarbeidere blitt utviste fra Norge i vinter, til tross for at det er lovlig å selge seksuelle tjenester. Begrunnelsen som ble brukt var smittevernhensyn, men det har ikke vært noen statlige hjelpeordninger tilgjengelige som ville gitt dem en inntekt utenom sexsalg. Det er stigmatiserende å behandle de av oss som selger sex som «smittebærere».

Fødemaskiner

En av de sakene som har fått størst oppmerksomhet i år er fremstillingen av kvinner som«fødemaskiner». Kvinner blir utsatte for press både fra sentrale politikere og ellers i samfunnet for å føde barn, samtidig som fødetilbudet, særlig i distriktene, reduseres, og medforeldre blir utestengt fra fødestuene. Det finnes mange grep som kan gjøre det lettere å få flere barn i Norge, blant annet at fedre eller medforeldre får selvstendig opptjeningsrett til fødselspermisjon, å gjøre det lettere å få barn mens man studerer, og sørge for flere faste heltidsstillinger.

Transkvinner er utsatte for diskriminering, trakassering og vold. Det er viktig å anerkjenne og respektere at transkvinner er kvinner, og å arbeide for at de av oss som er trans skal slippe å oppleve hets og utestenging.

Funksjonsvarierte kvinner er mer utsatte for overgrep enn andre, samtidig tror noen at funkjsonsvarierte kvinner ikke har en seksualitet. Det er på høy tid at de av oss som er funksjonsvarierte får flere muligheter til å være autonome, og eie vår seksualitet. Dette kan for eksempel bety at man får flere timer med brukerstyrt personlig assistent slik at man kan dra på date. Det finnes også statistikk som viser at funksjonsvarierte kvinner sjeldnere får skrevet rekvisisjon på seksuelle hjelpemidler fra lege (via NAV) enn menn. Dette bør det rettes på.

Noen organisasjoner går nå inn for å fjerne abortnemndene. Det er på høy tid at gravide kan avgjøre selv om de ønsker å bære fram et barn eller ikke, uten å bli utsatte for overformynderi. Et svært stort flertall av aborter gjennomføres uansett før uke 12, og man kan få veiledning både i og utenfor helsevesenet hvis man syns at valget er vanskelig.

Gode nyheter

Kvinnedagen er også en anledning til å feire positive likestillingssaker, pionerer og å dra fram gode nyheter.

En av disse gode nyhetene er at det blir produsert stadig flere sexleketøy som er laget av kvinner, for kvinner. Tidligere var sexleketøy i stor grad designet av heterofile cismenn, og man visste mindre om kvinnelig anatomi. Nå vet man at de aller fleste kvinner får orgasme via klitoris, og ikke ved å penetrere vagina. Ikke for at vi skal slutte med penetrering, det er også veldig nytelsesfullt for mange, men vi ønsker mer mangfold velkomment.

Hvordan hele klitoris ser ut ble oppdaget først i 2005 av Helen O’Connell, og etter det så kom det flere nye sexleketøy som tar hensyn til dette. I gamle anatomibøker er ofte ikke vulva med i tegningene en gang fordi den var så tabubelagt, så det er en gledelig utvikling.

Hvilken parole ville du gått bak hvis du skulle gått i tog i dag? Fortell gjerne i en kommentar.

Gratulerer med kvinnedagen!

 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 3

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This