0
(0)

Kvinnehelse og kjønnsperspektiver er ikke godt nok ivaretatt i helsefagutdannelsen i Norge. Det viser en rapport som Kilden kjønnsforskning.no lanserer i disse dager.

Rapporten kartlegger hvordan kjønnsperspektiver og kvinnehelse behandles i utdanningene i medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi.

Og konklusjonen er klar: Kjønnsperspektiver og kvinnehelse er ikke systematisk integrert i helseprofesjonsutdanningene i Norge.

Det er åpenbare kjønnsforskjeller i helse, men den nye rapporten Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger viser at kunnskap om dette knapt nevnes i den felles rammeplanen for alle helse- og sosialfagutdanninger i Norge.

Kjønn nevnes kun i forbindelse med at studentene skal ha «kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder».

– Det er ikke nok å bare se kjønn i tilknytning til sosiale forhold og rettigheter, og ikke til medisinsk forskning om kjønnsforskjeller i helse, påpeker Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no.

– Rapporten viser tydelig en manglende systematikk på å inkludere kjønnsperspektivet og kvinnehelse blant profesjonsstudiene. Manglede kjønnsspesifikk kunnskap er et hinder for likeverdige helsetjenester og kan føre til at liv og helse går tapt, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, som har vært med på å finansiere rapporten.

– Skal Regjeringen lykkes med sin satsning på kvinnehelse må kompetanse i utdanningene styrkes. Derfor er Norske Kvinners Sanitetsforening blant annet opptatt av at utdanningsinstitusjonene har tilgang på forskere og undervisere med spisskompetanse på kjønn og kvinnehelse, understreker Herlofson.

Rapporten anbefaler at nasjonale læringsmål må presisere at helsetjenestene skal være tilpasset, og ikke uavhengig av, pasientenes kjønn, alder, mv., samt at kjønnsperspektiver og kjønnsforskjeller i helse innebærer å se på hvordan samfunnsforhold og biologiske faktorer henger sammen.

– Vi håper at denne kartleggingen kan bidra til at kjønnsperspektiver og kvinnehelse får en mer sentral plass i læringsmålene til de enkelte helseprofesjonsutdanningene, oppfordrer Linda M. Rustad fra Kilden kjønnsforskning.no.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra en pressemelding sendt fra Norske kvinners sanitetsforening via NTB.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This