5
(1)

Tre nye forskningsprosjekter får 8,5 millioner kroner av regjeringen for å øke kunnskapen om barn og unge som blir utsatt for overgrep på nett.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er bekymringsfullt at en betydelig andel av seksuelle overgrep mot barn og unge over internett begås av andre unge.

– Dette er spesielt urovekkende med tanke på at det å begå et seksuallovbrudd i ung alder kan øke risikoen for å begå nye overgrep. Derfor trenger vi mer kunnskap om disse personene, for å forstå mekanismene som ligger bak, og hvordan overgrep kan forhindres i fremtiden, sier hun i en pressemelding.

Det første prosjektet er en kunnskapsoversikt om forskning som kan årsaksforklare seksuelle overgrep mot barn, enten det foregår ansikt til ansikt eller på digital plattform. Det er Sintef som er tiltenkt kontrakt på dette prosjektet.

Det andre prosjektet består av tre ulike analyser av gjerningspersoner og barn og unge utsatt for overgrep, primært over internett. Her er det samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og Oslo Met ved NOVA.

Det siste prosjektet er en kartlegging og analyse av arenaer som brukes til tilgang og deling av overgrepsmateriale. Et bredt sammensatt forskningsmiljø fra NTNU, samt Oslo- og Trøndelag politidistrikt er tiltenkt denne kontrakten.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This