0
(0)

Det er ikke blitt forsket på overgrep i norsk idrett på mange år. Nå går Norges idrettshøgskole i gang etter å ha fått finansieringen på plass.

Det opplyser prosjektleder og professor Jorunn Sundgot-Borgen (bildet) til Nettavisen. Stiftelsen Dam bidrar med 2,1 millioner kroner gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Det er mangelfull forskning på dette feltet generelt, og vi vet for lite om unge norske utøvere når det gjelder hvor mange som opplever seksuell trakassering. Vi vet også at det å oppleve seksuell trakassering eller overgrep kan bidra til alvorlige helseplager, redusert livskvalitet, fall i prestasjonsnivå hos utøvere og frafall, sier Sundgot-Borgen.

Det er Nina Sølvberg, som også er ansatt ved Norges idrettshøgskole, som blir prosjektets stipendiat.

Ifølge Nettavisen vil det være første gang siden 1999 at seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett blir forsket grundig på. Norges idrettsforbund har erkjent at de har ønsket seg et nytt tallmateriale.

Overgrep i idretten har vært et aktuelt tema i mediene den siste tiden.

– Som den siste tidens presseoppslag har vist, er dette svært aktuelle temaer der det er et stort behov for mer kunnskap og flere tiltak. Det er vi veldig glade for å bidra til, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam til Nettavisen.

 

Foto: Norges idrettshøyskole/YouTube

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This