0
(0)

Flest menn er dømt for overgrep mot barn, og et klart flertall er 19-åringer. Av rundt 2.000 dommer fra 2015 til 2020 var nær 90 av de dømte 19 år, ifølge NRK.

Dommene omhandler overgrep mot barn under 16 år. I sakene med en dømt 19-åring, er de fleste fornærmede mellom 14 og 15 år, skriver NRK.

Det som skiller de unge overgrepsdømte fra de eldre, er at andelen fysiske overgrep er større enn nettovergrep.

Blant de domfelte på 19 år er 18 dømt for overgrep over nett, mens tolv er dømt for overgrep både på nett og fysisk. De resterende er dømt for fysiske overgrep.

Til sammenligning er det dobbelt så mange nettovergrep som fysiske overgrep blant 30-åringene som er domfelt.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This