0
(0)

Tallet på rapporterte seksuallovbrudd i Forsvaret økte fra 30 saker i 2018 til 57 saker i 2019, ifølge tall fra militærpolitiets årsrapport.

Ifølge NRK er de fleste sakene i kategorien «seksuelt krenkende atferd», med 36 rapporteringer i 2019. Det ble også rapportert ni tilfeller av «seksuell handling uten samtykke» og to voldtekter.

Kommandørkaptein og prosjektoffiser Jarle Heggelund, som blant annet jobber med å forebygge trakassering og mobbing i Forsvaret, sier at tallene blir tatt på høyeste alvor.

– Vi jobber med å redusere omfanget av seksuell trakassering, mobbing og overgrep. Det ønsker vi definitivt ikke å ha i Forsvaret, sier han.

I etterkant av en undersøkelse i Forsvaret i fjor, der 160 av deltakerne svarte at de hadde blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året, har det vært oppmerksomhet rundt å forebygge uønsket seksuell atferd.

– Det er stor oppfordring til å melde fra om slikt i Forsvaret, og vi håper at mye av økningen skyldes økt rapporteringsvilje, sier major og sjef for etterforskning i militærpolitiavdelingen, Terje Raknerud, til kanalen.

 

I etterkant av en undersøkelse i Forsvaret i fjor, der 160 av deltakerne svarte at de hadde blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året, har det vært oppmerksomhet rundt å forebygge uønsket seksuell atferd. (Foto: Forsvarets mediearkiv, illustrasjon)

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This