0
(0)

Flere unge ser på porno nå enn for to år siden, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020.

Nesten halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nett, og andelen er betydelig større blant gutter enn jenter. Både Medietilsynet og Redd Barna etterlyser nå mer og bedre informasjon og opplæring til ungdom. Dette skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Andelen barn og unge som har sett porno, har økt fra 42 prosent i 2018 til 49 prosent i 2020. Av dem som har sett porno, hadde nesten 60 prosent sett dette før de fylte 13 år. Antallet som ser porno øker med alderen, og betydelig flere gutter enn jenter har sett porno på nett.

– Det er et tankekors at barn under 13 år har tilgang til innhold som det kan være straffbart å vise til personer under 18 år, og som ikke nødvendigvis gir de et realistisk syn på hva sex er, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mange blir utsatt for reklame for porno

I årets undersøkelse er det også kartlagt hvor mange unge som har fått reklame for porno på nett.

– Fire av ti har fått reklame for porno på nett. Det mener vi er bekymringsfullt, sier Velsand.

Redd Barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er – ungdoms perspektiver på porno» viser at barn og unge har svært lett tilgang til porno. En del bruker porno for å lære om sex, mens andre kommer over porno ufrivillig.

– Jeg var ni år da jeg begynte å se. Det er ikke så lett å stoppe når man først begynner, det er jo spennende. Du blir veldig sex-fiksert når du ser det så tidlig. Det er dramatiske bilder som klistrer seg, forteller en ungdom i rapporten til Redd Barna.

Bare et tastetrykk unna

Flere av ungdommene var tydelige på at det massive utvalget av porno som finnes bare et tastetrykk unna, oppleves som problematisk. De gav også uttrykk for at det å se mye porno, kan øke interessen for enda grovere seksuelt innhold.

– Ungdom som aktivt søker etter porno, sier selv det er lett å komme over voldelig eller aggressivt, kvinnefiendtlig og overgrepspreget seksuelt innhold. Flere mener det er en sammenheng mellom bruk av pornografi og press om å være med på grenseoverskridende seksuelle handlinger, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram. Hun legger til at flere av ungdommene i rapporten pekte på at porno kan skape økt interesse og press om deling av egenprodusert innhold.

Forstår ikke at porno ofte er skuespill

Redd Barna-rapporten viser at de unge i liten grad har sett innhold som viser kjærlighet og følelser mellom dem som har sex.

– Våre samtaler med ungdom og fagfolk tyder på at porno gir ungdom inntrykk av at røff og voldelig sex er langt vanligere enn det egentlig er. Funnene tyder også på at mye porno-titting i tidlig alder påvirker de unges kunnskap om sex og deres seksuelle atferd. Det er derfor viktig at de kan skille mellom sex som er gjensidig og frivillig, og den fremstillingen man ofte ser i porno, sier Skybak i Redd Barna.

Redd Barna og Medietilsynet mener funnene i rapporten må følges opp av myndighetene.

– Det er behov for økt kunnskap og veiledning både til voksne og ungdom. Unge selv etterlyser forebyggende tiltak som kan begrense tilgangen til porno, i tillegg til at de ønsker seg mer informasjon og veiledning fra voksne på en åpen og ikke-dømmende måte, avslutter Velsand og Skybak.

Tall fra undersøkelsen:

49 prosent av 13 – 18-åringene har sett porno på nett, mot 42 prosent i 2018.

Andelen øker med alder og er betydelig større blant gutter enn jenter (75 mot 25 prosent). 31 prosent av 13-14-åringene, 52 prosent av 15-16-åringene og 64 prosent av 17-18-åringene har sett porno.

57 prosent av dem som har sett porno på nett, så det for første gang før fylte 13 år. 63 prosent av guttene så porno før fylte 13 år, mot 43 prosent blant jentene.

Fire av ti 13 – 18-åringer har fått reklame for porno på nett. Andelen øker med alder og er størst blant guttene. Omkring dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 13-16 år har fått reklame for porno på nett.

Av dem som har fått reklame for porno på nett, har flest fått dette på Google (45 prosent). Henholdsvis 15 og 14 prosent sier de har fått pornoreklame på Instagram og Snapchat, mens elleve prosent har fått slik reklame på Facebook. Åtte prosent har sett pornoreklame på YouTube, og fem prosent på TikTok.

Hva tenker du? Vi vil gjerne høre dine tanker og meninger rundt dette teamet – ta gjerne kontakt via dette skjemaet.

 

Kartlagt for første gang i Barn og medier-undersøkelsen: – Det er bekymringsfullt at så mange som fire av ti unge har fått reklame for porno på nett, sier direktør Mari Velsand. (Foto: Medietilsynet)

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This