0
(0)

En mann er dømt til fengsel i to år og ni måneder etter en voldtekt på en fest i Oslo høsten 2015. I dommen kritiseres politiet for lang saksbehandlingstid.

Borgarting lagmannsrett opprettholdt dermed fengselsstraffen Oslo tingrett kom til i mai.

Mannen i 20-årene forklarte at samleiet var frivillig, men lagmannsretten fant det tilstrekkelig bevisst at han voldtok fornærmede.

Normalstraffen for voldtekt til samleie er fire års fengsel, men svært lang saksbehandlingstid nedjusterte straffen. Straffen på fengsel i to år og ni måneder er i tråd med aktors påstand.

Saken ble anmeldt i november 2015, men siden politiet ikke fikk innhentet fornærmedes vedtakelse av avhøret, ble det ikke gjennomført ytterligere etterforskningsskritt i over to år. Mannen ble først kjent med anmeldelsen i april 2018.

Lagmannsretten nedjusterte oppreisningen fra 175.000 til 150.000 kroner, som er normalutbetalingen ved voldtekt til samleie. Mannen må også betale rundt 44.000 kroner i erstatning.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This