Det anslås at minst fem prosent av befolkningen til enhver tid har seksuelle problemer som de trenger hjelp til å få gjort noe med.

Sexologer kan hjelpe til med mange ulike problemstillinger når det gjelder seksualitet, kjønn, relasjoner og kropp.

Sexologer selger ikke seksuelle tjenester, men tilbyr rådgivning, samtaler og ofte også undervisning og foredrag.

I Fagfolk-katalogen her på Seksualitet24 finner du mennesker som på forskjellige vis gir råd og veiledning når det gjelder seksualitet, kjønn, relasjoner og kjønn.

Katalogen har hovedfokus på hva som er problemet. I menyen «Hva gjelder det?», som du finner øverst på siden, finner du hva den enkelte har fremhevet som sine spesialiteter innenfor fagområdet.

Sexolog er ikke en beskyttet yrkestittel. Det betyr at egentlig alle som vil, kan kalle seg sexolog. Dette til tross for at man ikke har utdannelse eller kompetanse til å gi råd til mennesker som opplever utfordringer knyttet til seksualitet eller kjønn.

Det er derfor være lurt å sjekke yrkesbakgrunn, utdannelse og erfaring som hver enkelt har, og det gjør du enkelt her på Fagfolk-katalogen.

Mens man venter på at norske helsemyndigheter skal etablere en godkjenningsordning, har Norsk forening for klinisk sexologi i samarbeid med den nordiske sexologiforeningen NACS, etablert en egen godkjenningsordning.

Det er i dag fire titler som i dag er beskyttet: Spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Spesialist i klinisk sexologi NACS, Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS og Spesialist i vitenskapelig sexologi NACS.

For å kunne søke om autorisasjon, må en ha gjennomført minimum treårig utdanning på høyskole eller universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag. Så må man ha ett års relevant praksis med klinisk yrkeserfaring. Man må også ha minimum 50 prosent stilling med klinisk relevant arbeid, mens man tar 60 studiepoeng i sexologi. Praksisen må i tillegg skal være veiledet for å få godkjenning.

Her på Fagfolk-katalogen kan du søke på både spesialitet, geografi og yrkesbakgrunn på de forskjellige sexologene.

Seksualitet24 er ikke ansvarlig for den enkelte terapeuts arbeid, tilbud eller priser.