Solveig Fridheim Torp Kommune: Time Yrke: Sexolog, Spesialsykepleier, Spesialist i sexologisk rådgivning Spesialitet: Generell sexologi, seksuelle seneffekter, seksuell helse, seksuell rehabilitering, seksualitet i ulike sykdoms, alders - og livsfaser, kronisk syke....