0
(0)

(Saken er oppdatert 25.07.20 19.10)

Redd Barna er bekymret for at man ikke opprettholder gode systemer som kan forebygge blant annet seksuelle overgrep.

Ikke alle kirkelige virksomheter innhenter politiattester fra frivillige medarbeidere. Det vitner om manglende bevissthet, mener professor.

I en spørreundersøkelse utført av KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, og Kirkerådet svarer 38 prosent av kirkevergene at menighetene «alltid» eller «i de fleste sognene» henter inn politiattest fra de frivillige medarbeiderne, skriver Vårt Land.

Det er de kirkelige fellesrådene, ved kirkevergene, som er spurt i undersøkelsen og svarer på vegne av menighetene. Tall for antall menigheter foreligger derfor ikke. Undersøkelsen ble sendt til 357 kirkelige virksomheter.

– Alle som er frivillig i aktiviteter med barn og unge bør levere politiattest, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas norgesprogram.

Flere svarer i undersøkelsen at de mener det er unødvendig å hente inn politiattest på grunn av at menigheten deres er liten og oversiktlig. Noen mener behovet for politiattest ikke er reelt der frivillige bidrar med oppgaver som matlaging, rydding og bilkjøring.

Flere svarer i undersøkelsen at de mener det er unødvendig å hente inn politiattest på grunn av at menigheten deres er liten og oversiktlig. 80 prosent svarer at de har laget en beredskapsplan for forebygging og oppfølging av seksuell trakassering og overgrep. Dette er en økning fra 66 prosent fra forrige undersøkelse.

– Det er veldig flott at de har blitt bedre til dette, men det er rart at det samtidig er færre som innhenter politiattest. Dette burde henge mer sammen. I det forebyggende arbeidet er det kjempeviktig å opprettholde gode systemer som ikke er basert på skjønn og tilfeldigheter, sier Skybak.

Professor Tormod Kleiven ved høyskolen VID har doktorgrad på overgrep i kirkelig sammenheng. Han mener argumentet om små og oversiktlige menigheter ikke holder mål.

– Erfaring viser at det er fullt mulig å skjule overgrep og grensesprengende atferd selv i sammenhenger hvor en trodde at alle visste alt om alle, sier han.

Han mener at det ideelt sett skulle være like naturlig å innhente politiattest for frivillige som referanser ved ansettelser.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This