0
(0)

Det vil alltid være de som begår lovbrudd, også når det gjelder sex og seksualitet.

Nyhetene preges som regel av de negative nyhetene, det være seg overgrep, voldtekt og så videre. Politiet har spesielt fokus på seksuelle overgrep mot barn, og det er en av de høyest prioriterte kriminalitetsområdet i Agder politidistrikt.

Denne måneden offentliggjorde politiet resultatet av prosjektet «OP Pandora» i Agder politidistrikt, som har gitt 20 domfellelser. Prosjektet har avdekket 50 fornærmede under 18 år som ble utsatt for fysiske overgrep og overgrep via nett. Dette opplyser Agder politidistrikt på sine hjemmesider.

 Politiet har selv offentliggjort hvordan de jobbet med prosjektet. i 2018 satte politidistriktet sammen en gruppe med etterforskere som skulle ha fokus på overgrep på nett. Prosjektgruppen bestod av blant annet analytikere, dataetterforskere og en påtaleansvarlig. I slutten av 2019 var prosjektperioden over, og det ble opprettet et eget avsnitt i politidistriktet som skal etterforske slike saker.

– Bak tallene i dette prosjektet er det mange små barn og mange enkelskjebner som har fått et nytt liv. Når vi videreførte dette prosjektet til et fast avsnitt i politidistriktet er det for å sørge for at de som begår overgrep ikke skal få holde på i det skjulte, sier leder for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, Thor Atle Pedersen.

Prosjektet «OP Pandora» har blant annet resultert i følgende:

  • Etterforskningen har generert 135 nye saker, der om lag en tredjedel er sendt videre til andre politidistrikt.
  • Agder politidistrikt har aksjonerte i 29 saker.
  • Det er avdekket 50 fornærmede under 16 og 18 år, hvorav 13 ble utsatt for fysiske overgrep (yngste barn var under to år) og 37 ble utsatt for overgrep via nett.
  • Politiet har hatt forebyggende samtaler med 21 personer.
  • Operasjonen har til nå resultert i 20 dommer, mens det gjenstår hovedforhandling/dom i en sak der den siktede har erkjent voldtekt over internett.
  • Det er gitt ett forelegg.

Lange dommer

Når det gjelder enkeltsaker har man i Agder politidistrikt fått flere lange dommer som følge av prosjektet.

I september fikk Agder politidistrikt sin første domfellelse for direkteoverførte overgrep på barn på Filippinene. Den domfelte familiefaren fra Agder fikk 13 års fengsel for overgrepene. Agder politidistrikt har også fått sin første dom på menneskehandel, der den domfelte fikk tre års fengsel. Saken mot en familiefar fra Agder, som systematisk forgrep seg på sin under to år gamle sønn, førte til 11 års forvaring. Straffeutmålingen i denne saken er anket.

– Dette er ekstremt tidkrevende saker som krever store ressurser. Det handler om overvåkning og etterforskning, som innebærer gjennomgang av beslag som ofte er et omfattende digitalt materiale. Avhør i slike saker er også ressurskrevende. For at barn skal slippe å møte i retten har vi tilrettelagt avhør, som ofte involverer 10 personer eller flere, sier Pedersen.

Bygget opp spesialistmiljø

Operasjon Pandora er nå videreført og har blitt til et avsnitt for internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn.

– For kun få år siden var det verken kapasitet eller kompetanse lokalt til å ta tak i disse sakene. Nå har vi bygget opp et profesjonelt spesialistmiljø som bistår med helt nye etterforskningsmetoder i hele Agder. Hovedmålet vårt er å forebygge denne typen kriminalitet, men også finne de som laster ned overgrepsmateriale, aksjonere mot dem og få dem domfelt det de har gjort, sier Pedersen.

Pedersen mener at politiet, gjennom å etterforske internettrelaterte seksuelle overgrep, også har stanset reelle overgrep i Agder.

– I en av tre saker som omhandler internettrelaterte overgrep, altså nedlasting og deling av filer, utøves det også reelle overgrep på egne barn eller andres barn av de samme personene, sier Pedersen.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This