5
(4)

I vår kultur er det vanlig å ha en hierarkisk tilnærming til relasjoner. Det vil si at man sorterer og graderer dem slik at for eksempel kjæresten er viktigere enn venner, venner er viktigere enn kollegaer, og så videre. Hva om man ikke vil følge dette mønsteret?

Relasjonsanarkister mener at alle relasjoner i utgangspunktet er likeverdige, og prioriterer ikke ut fra sosiale forventninger, men hva de har blitt enige om i hver enkelt relasjon og hva som passer i den bestemte situasjonen de står i.

Sarah Sloane, som er relasjonsanarkist og seksualunderviser sier: «Uansett hvor feministisk, rebelsk eller skeive vi er så ender de fleste av oss opp med å følge disse iboende undertrykkende reglene. Relasjonsanarki handler om å legge makten i hendene til mennesker som er i relasjoner med hverandre, i stedet for å blindt akseptere reglene som ble oppfunnet for å beskytte det hvite, heterofile, kapitalistiske patriarkatet. Relasjonsanarki setter de involverte menneskene i sentrum, med tillit til at de kan ta avgjørelser i samråd med andre.» 

For det er ikke til å komme ifra at gjennom store deler av historien så har kvinner, mennesker av andre kjønn og skeive i stor grad vært utestengte fra å bestemme hvordan lover og sosiale spilleregler i relasjoner skulle være. Det gjør for eksempel at samfunnet vårt i stor grad er oppbygd for kjernefamilien, og at kvinnens seksualitet har blitt kontrollert i større grad enn mannens. Skeive i likekjønnede eller polyamorøse forhold har i stor grad blitt marginalisert.

Med relasjonsanarki kan man planlegge akkurat det forholdet man ønsker med samtykkende partner(e). Kanskje er man et karrieremenneske som prioriterer sine ansatte høyt og ikke har så mye tid til en partner? Da kan man for eksempel ha en partner som verdsetter andre ting enn tid høyest, og som enten har andre relasjoner hvor de får dekket alle sine behov, eller trives med å møtes når begge har tid. Man kan også si at man ønsker å være et par som setter hverandre først, men at det er en gjennomtenkt avgjørelse og ikke på grunn av ytre forventninger.

Dagens tips er å tenke over om relasjonsanarki kan være noe for deg, eller å snakke ordentlig sammen med eventuell(e) partner(e) om hvordan dere vil ha det uten å la dere begrense av normer. Det vil ikke føles riktig for alle å kalle seg relasjonsanakister, men det kan åpne for en fin samtale om hvordan en egentlig vil ha det.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 4

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This