4.5
(8)

Det å føle seg ensom har like stor helserisiko som å røyke 15 sigaretter om dagen. Ensomhet rammer også seksualiteten på en selvutslettende måte.

I 2020 ga dr. Vivek Murthy ut boka Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World. Under Obama-administrasjonen var dr. Murthy det offisielle medisinske overhodet i USA, Surgeon General of the United States, og veldig godt likt.

Han fremstår som en person som oppriktig liker å lytte til folk og høre hvordan de har det, for over tid gikk det opp for han at alle som kom bort til han for å prate og fortelle om utfordringene i livene sine hadde noe til felles. De hadde ulike helseutfordringer, ulike situasjoner – men underliggende hadde alle en ting de slet med: Ensomhet.

Han ble nysgjerrig på hva ensomhet hadde å si for folkehelsa, og gikk systematisk til verks for å se nærmere på saken.

Han snakket med folk over hele landet og utenlands; leger, forskere, voksne og barn. Resultatet ble ei bok, og en kamp for å gjøre verden klar over det han mener er en av de største helseutfordringene vi har i dag, nemlig manglende sosial kontakt oss mennesker imellom. Og boka kunne ikke kommet til et bedre tidspunkt.

Grunnmuren i behovspyramiden

Dr. Murthy forklarer at behovet for sosial kontakt ligger i den grunnleggende muren av Maslows behovspyramide. Vi har et grunnleggende behov for søvn, mat, trygghet – og i trygghet ligger også sosial kontakt.

Dersom man mangler den sosiale kontakten, forplanter det seg gjennom livet og påvirker de øvrige nivåene i behovspyramiden. På toppen har man for eksempel selvrealisering, som er vanskelig å motivere seg til dersom ensomhet har tatt fra deg overskudd og selvtillit.

Det er viktig å påpeke at behovet for sosial kontakt vil variere fra menneske til menneske. For noen vil to til tre nære, gode kontakter utenom familien være givende nok til at vedkommende føler seg sett og trygg. For andre er en større krets rundt seg nødvendig.

Ensomhet, helse og sex

Det har lenge vært vanlig å dele helse inn i fysisk og psykisk helse. I den nye diagnosemanualen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er også seksuell helse tatt med som et eget kapittel.

Vi kan med andre ord forsøke å dele opp folkehelsa grovt opp i tre områder: Fysisk, psykisk og seksuell helse.

Mens mange har tatt opp hvordan ensomhet og psykisk helse henger sammen, får stadig flere av oss øynene opp for at den fysiske helsa og ensomhet også påvirker hverandre. Dr. Murthy viser i boka si til et metastudie som tok for seg hundretusener av respondenter på temaet relasjoner og helse.

Funnene var oppsiktsvekkende: Folk med sterke sosiale relasjoner hadde 50 prosent mindre risiko for tidlig død enn folk med svake sosiale relasjoner. Tilsvarende fant de at de manglende sosiale relasjonene forkorta livsløpet like mye som å røyke 15 sigaretter daglig. Fedme, alkoholisme og manglende fysisk aktivitet var til sammen ikke like stor risiko for den fysiske helsa som ensomhet. Det som ikke får fullt så mye oppmerksomhet enda, er hvordan den seksuelle helsa påvirkes.

Har man såpass lite verdifull sosial kontakt at man føler seg ensom, befinner man seg i en tilstand med forhøyet stressnivå. Det er forskjell på positivt stress og negativt stress. I forkant av en eksamen kan man kjenne et positivt stress som øker fokuset og gjennomføringsevnen for en kort periode. Har man derimot et negativt nivå av stress vil det ikke gi noe drahjelp, det vil heller forhindre prestasjoner.

Kortisol, stresshormonet, er funnet å ha negative påvirkninger på helsa dersom det er forhøyet over lengre tid. Det er også en rekke andre usunne konsekvenser av negativt stress og forhøyet kortisolnivå. Seksuelt sett vet vi at det er både vanskeligere å få lyst, bli våt eller hard, få orgasme og generelt sett være til stede når man har sex. Videre kan relasjonene i samliv og andre forhold bli påvirket.

Skammen

Mange føler skam over å være ensomme, og skam er allerede et aktuelt tema når det kommer til sex. Ulike problemer kan være å føle skam over kroppen sin, over lystene sine, eller knyttet til seksuell identitet.

Dersom ensomhet blir en del av livet til de det gjelder, kan vi se for oss at ensomheten tar volumknappen for «skam» og vrenger opp styrken. Forholdet til kroppen kan bli enda verre, fordi ensomhetsfølelsen blir overveldende. Man forteller seg selv at man er lite tiltrekkende og føler at det er derfor man er ensom. Usikkerheten på om ens egne fantasier er ekle, kan bli dyttet over i en overbevisning om at andre vil synes de er avskyelig.

Skam oppstår også fordi vi er grunnleggende sosiale vesener. Mange forteller at de er innadvendt eller utadvendt anlagt. Det betyr at enten må lade opp energien etter å ha vært sosial med andre folk eller at man får energi av å være sosial.

Uavhengig av det er de fleste anlagt slik at det er et basisbehov å ha sosial kontakt. Flere forskere peker på at skam er en følelse som oppstår for å forhindre at man blir sosialt utstøtt, og at den rett og slett er der for å hjelpe oss med å unngå å bli avvist av flokken vår.

Hvordan forstå ensomhet

Det er også vanskelig å si hva som starter og hva som er en konsekvens av ulike utfordringer og ensomhet.

Er du deprimert og har angst fordi du er ensom, eller blir du ensom fordi du er deprimert og har angst? Har du økonomiske vansker fordi du er ensom og får helsevansker av det, eller blir du ensom fordi du har økonomiske vansker og helsevansker?

Dr. Murthy påpeker at siden verden blir stadig mer kompleks, blir også problemene stadig mer komplekse. Ensomhet er et sammensatt problem med veldig kompliserte forklaringsmodeller. Her kommer sexologi inn på banen, fordi det er sånn vi er vant til å tenke på seksualitet.

Seksualitet oppstår i et komplekst samspill som vi – her er det bare å trekke pusten – forklarer med den bio-psyko-sosiale modellen, men også med fenomenologiske forklaringsmodeller / tilnærmingsmetoder.

Det som også må ses nærmere på er hvordan tredelingen i psykisk, fysisk og seksuell helse på mange måter er en lite hensiktsmessig måte å forstå ulike problemer på. Selv om det er nyttig å påpeke seksuell helse spesifikt all den tid seksualitet er såpass underkommunisert som den er, må vi også ta med i betraktning at det egentlig ikke lar seg gjøre å sette et skarpt skille mellom de tre sidene ved det å være menneske.

Man kan si mangt og meget om den pågående pandemien og de negative konsekvensene den har. Og dette er på ingen måte en «aldri så galt at det ikke er godt for noe»-tekst, eller «motgang gjør deg sterkere». Men om vi skal prøve å dra lærdom ut av den, noe vi alle bør, er det hvordan den setter søkelyset på ensomheten og får dem fram i dagen. Vi kan ikke overse ensomheten lenger. Vi alle kan slite med den, og det kan få alvorlige konsekvenser for helsa.

Noe både seksualitet og ensomhet virkelig har til felles. så er det at det snakkes for lite om temaet. Taushet er også et høylydt signal. I fraværet av å prate om seksualitet oppstår en rekke vansker, og vi får ikke den positive seksualiteten vi kunne hatt.

Nettserien til Seksualitet24 «Sexterapi» (kommer snart) er et bidrag til å tippe vektskåla over i å prate mer om den ønskede seksualiteten. Ved å snakke mer om ensomhet og det helsebringende med sosial kontakt kan vi se for oss en tilsvarende positiv motbør til det vanskelige med ensomhet.

LES MER: 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

4.5 / 5. 8

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This