5
(1)

Seksuell orientering kan ha betydning for personers livskvalitet, viser en ny undersøkelse. Spesielt på økonomi og psykisk helse er skeive mindre tilfredse.

Blant befolkningen i alt er det 26 prosent som sier at de er svært tilfredse og 22 prosent som sier at de er lite tilfredse med livet. Hos personer som identifiserer seg som skeive, er andelen som er svært tilfreds med livet 21 prosent, mens 34 prosent er lite tilfreds med livet i alt.

Det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I undersøkelsen kommer det fram at 36 prosent av de skeive har hatt symptomer på psykiske plager de siste 14 dagene, mens andelen for befolkningen i alt er 18 prosent.

Også innenfor økonomi kommer skeive dårligere ut enn befolkningen som helhet. Nesten 50 prosent har materielle mangler, og nær 20 prosent har liten økonomisk romslighet, mot henholdsvis 26 og 9 prosent i befolkningen i alt.

Ifølge SSB kan 7 prosent av befolkningen mellom 18 og 79 år regnes som lhb+ eller skeive. SSB definerer dette som personer som i undersøkelsen svarer at de regner seg selv for å være homofile eller lesbiske, bifile eller annet, eller at de er seksuelt tiltrukket av alle kjønn eller noe annet.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This