5
(1)

Ungarn krenket rettighetene til en transkjønnet flyktning ved å nekte å la vedkommende endre navn og kjønn i offisielle registre, fastslår menneskerettsdomstol.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD påpeker at iraneren ble født med kvinnelig kjønn i 1987, men identifiserte seg etter eget utsagn som gutt fra ung alder.

Iraneren fikk asyl i Ungarn i 2015 etter å ha blitt forfulgt i Iran på bakgrunn av sin kjønnsidentitet. Året etter søkte iraneren om å få endre sitt offisielle navn og kjønn, men myndighetene sa at det ikke fantes noen prosedyre for å gjøre slikt for flyktninger.

Ungarns forfatningsdomstol bekreftet i 2018 at det ikke fantes noe juridisk grunnlag for å anerkjenne kjønns- eller navneendring for utenlandske borgere med lovlig opphold. Domstolen kalte situasjonen grunnlovsstridig og ba parlamentet finne en løsning, men de folkevalgte har ifølge EMD ikke fulgt opp.

Domstolen mener Ungarn ved ikke å gi iraneren tilgang til å endre juridisk kjønn, har krenket retten til respekt for privatliv uten adekvat grunn.

EMD beordrer Ungarn til å betale flyktningen rundt 68.000 kroner i oppreisning. Kjennelsen kan ikke ankes.

I en separat sak torsdag tapte et fransk par som krever at datteren, født av en surrogatmor i Ukraina, registreres som deres barn. Surrogati er ulovlig i Frankrike.

Rettsvesenet der konkluderte med at jenta må registreres som datter av kvinnen som fødte henne, selv om hun genetisk sett er parets barn.

EMD er enig med franske domstoler, som mener paret kan bli juridiske foreldre gjennom adopsjon.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This