0
(0)

Flere jenter mister utdanning, blir giftet bort og opplever seksualisert vold som følge av klimaendringer, viser ny rapport fra Plan International. Rapporten tar for seg hvordan klimaendringer påvirker livene til tenåringsjenter og unge kvinner i Zambia og Zimbabwe.

Jenter og unge kvinner fra Zambia og Zimbabwe avslører hvordan klimaendringer negativt påvirker livene deres i den nye rapporten Adolescent Girls in the Climate Crisis: Voices from Zambia and Zimbabwe, lansert i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow, COP26.

Rapporten avdekker hvordan klimaendringer allerede har ført til at flere jenter dropper ut av skolen, blir tvunget til å gifte seg som barn, og er mer utsatt for seksualisert vold og overgrep.

— Jenter og kvinner blir altfor ofte hardest rammet av klimaendringer. Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser, særlig i samfunn som allerede har liten grad av likestilling. Det skyldes blant annet at sikkerhetsnett og systemer som skal beskytte sårbare grupper blir svekket. De har også færrest ressurser til å håndtere slike kriser. Derfor er COP26 et kritisk øyeblikk for jenters rettigheter. Dersom vi ikke holder den globale oppvarmingen under 1,5 C vil vi se en dramatisk forverring av jenters liv og heller ikke klare å nå mål om likestilling, fattigdomsreduksjon eller mindre ulikhet, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge (bildet).

Økt risiko for seksuell vold

Jenter og unge kvinner rapporterer at ekstremvær gir økt risiko for seksuell vold. I forbindelse med tørke blir jentene tvunget til å hente vann fra avstander lenger unna hjemmene sine. En av jentene fra Zambia påpeker også at flom tvinger jenter til å søke ly på utrygge steder.

— Når regnet ødelegger husene våre, søker foreldrene våre ly for oss i nabolaget. Mens vi er der, blir vi utnyttet av gutter og menn som bor i det huset. Det var meningen at vi skulle være trygge der, men det er vi ikke.

I samfunn som er avhengige av jordbruk, har flom, skiftende nedbørsmønstre og tilbakevendende tørke ført til tap av jobber og matmangel. På grunn av økt fattigdom er det mer sannsynlig at familier blir tvunget til å gifte bort døtrene sine eller jenter blir tvunget til å bytte sex mot mat og vann.

Mister skolegang

Gutters skolegang blir prioritert når familier lever i kriser med vedvarende fattigdom og begrensede muligheter til å betale skolepenger for alle barna sine, ifølge funn i rapporten. Samtidig gjør klimaendringene det mer utfordrende for elevene å få tilgang til skolen fordi flom, for eksempel, ofte ødelegger veier og broer, og dermed isolerer flere landsbyer. Ifølge Malala Fund er det mulig at 12,5 millioner jenter årlig ikke få fullført skolen på grunn av klimarelaterte hendelser.

— Det er drastiske svingninger i værmønstre i Chiredzi-området hvor vi bor. I løpet av en enkelt avlingssesong opplever vi både mye nedbør og en tørr periode. Lavtliggende områder opplever flom, mens områder i høyden opplever kraftig vind. Dette legger mye press på lokalsamfunn, sier en av de unge kvinnene fra Zimbabwe som har vært med og skrevet rapporten.

Jenters deltakelse er en del av klimaløsningen

Utdanning er et av de viktigste tiltakene for å forhindre barneekteskap. Der man greier å prioritere jenter i skolegang, ser man at barneekteskapsraten er lavere. Utdanning først og fremst er et verktøy for å beskytte og styrke jentene i kriser, som klimaendringene er.

Partapuoli mener at jenters deltakelse i å skape løsninger for klimakrisen er nødvendig.

— Denne rapporten viser at selv om tenåringsjenter er spesielt sårbare for virkningene av klimakrisen, bidrar de til å skape løsninger. De leder ofte klimatiltak i sine lokalsamfunn og må inkluderes i klimabeslutninger, slik at deres rettigheter og utvikling blir ivaretatt, sier Partapuoli.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This