5
(1)

Det å få barn er en stor avgjørelse som påvirker livet på mange ulike måter. Ikke minst så påvirker det romantiske forhold på ulike måter. Dagens tips handler om å dele foreldrepermisjonen likt for å få et bedre forhold.

Man får fullt fokus på barnet, endrer roller fra bare kjærester til foreldre, og får utfordret kommunikasjon og samarbeid. Dette kan gjøre en mer sammensveiset, eller vise områder man har et forbedringspotensial.

Ifølge en studie ved Gøteborgs universit så følte fedre seg mindre stresset og opplevde større tilfredshet i forholdet når de delte foreldrepermisjonen likt med sine partnere.

Norske forskere rapporterer om samme resultat. Det er ikke så overraskende fordi det å være sammen med barnet tidlig i livet gjør at man blir bedre kjent med det, blir vant til å gjøre omsorgsoppgaver selvstendig og barnet får tilknytning til begge/alle foreldrene. Da vil barnet henvende seg til begge når det trenger hjelp, og alle foreldrene kjenner barnets behov og rutiner.

Alt dette vil ha positive effekter på forholdet mellom foreldrene fordi det forebygger misnøye med skjev arbeidsfordeling, og fører til mindre stress fordi begge foreldrene føler seg inkluderte og mestrer omsorgsoppgaver.

Foreldre som har delt foreldrepermisjonen likt sier at de får god støtte fra partner, samarbeider godt om å være foreldre og får mer forståelse for hverandres roller og arbeid. Fedre som er hjemme lenger gjør også mer husarbeid, og dette gir mor mer tid og overskudd.

Når man unngår unødvendige konflikter om arbeidsfordeling og frustrasjon for at den ene forelderen tar mesteparten av ansvaret og arbeidet så får man en mer harmonisk hverdag. Dette kan føre til at man får mer egentid, overskudd og lyst på sex.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This