5
(4)

Forskning fra Sverige har vist en nedgang i antall selvmord hos menn i aldersgruppen 50-59 år da Viagra falt i pris.

Forskerne ønsket å avdekke hva intimitet hadde å si for den mentale helsen, særlig for innbyggere i i 50-årene.

Forsker-teamet hadde et medlem basert i Uppsala, og resten i California.

Forskerne mente at mange får mer ut av sex enn bare den umiddelbare fysiske tilfredsstillelsen. Tidligere forskning har blant annet avdekket at flere oppgir å få en følelse av å høre til, bli begjært og økt selvfølelse. Dette kommer i tillegg til generelt økt lykkenivå og forebygging av depresjon.

Ved å gå gjennom antall selvmord begått av menn i alderen 50-59 år i perioden før og etter prisfallet på Viagra i 2013, ønsket man å avdekke om dette gjenspeilet seg i tallene.

Dette var både fordi denne aldersgruppen hadde størst økning i bruk av medikamenter som Viagra for å behandle ereksjonssvikt, men også den aldersgruppen som hadde klart høyest forekomst av selvmord enn noen annen 10-års-aldersgruppe i Sverige.

Sildenafil falt markant i pris da patenten gikk ut i juli 2013. Sildenafil er medikamentnavnet – alle sildenafiltabletter er synonympreparater, det vil si de er like, men laget av ulike produsenter. Viagra er et merkenavn, av typen sildenafil.

Svensk helseforsikring dekket ikke bruk av «livsstilsmedikamenter» som Viagra, så slik medisinbruk måtte dekkes av egen lomme. Etter juli 2013 hadde prisen sunket til 300 svenske kroner for 12 tabletter sildenafil (50 mg). Dette var en fjerdedel av prisen på Viagra, som lå på 1200 svenske kroner for den samme dosen.

  • I årene 2007-2012 brukte i gjennomsnitt 62 000 menn sildenafil per år.
  • I årene 2014-2017 økte det til 101 000 menn hvert år.

Forskerne gikk gjennom antall selvmord per måned fra januar 2005 til juni 2013, og deretter fra juli 2013 til desember 2014. Mens antall selvmord i måneden lå på omtrent 14 (13,75 i gjennomsnitt) i perioden fram til juni 2013, så de fra november 2013 kunne de se at antallet sank til omtrent ni selvmord i måneden (9,15 i gjennomsnitt) og det holdt seg der resten av perioden de målte. Dette tilsvarer 55 færre selvmord per år.

Tallene viste altså klart en endring i både bruk av sildenafil, og en endring i antall selvmord.

Det tallene ikke avdekket var ting som om økt forekomst av seksuelt overførbare sykdommer også påvirket helsa, eller om alle brukte Viagra eller synonympreparater med sildenafil.

Men det var klare nok tall til at sammenhengen mellom seksuell helse og psykisk helse understrekes.

De norske seksualvaneundersøkelsene har avdekket at de fleste nordmenn også oppgir intimitet og nærhet som motivasjon for å ha sex, i større grad enn å få utløsning.

At selvmord blant menn i aldersgruppen 50-59 år, som har høyest risiko for å begå selvmord, kan forebygges av å få støtte til en god seksuell helse gjør det livsviktig å sette dette på dagsorden.

«Det har masse med identitet og følelse av å være levende,» sier Peder Kjøs om studiet og den psykiske påkjenningen av ereksjonssvikt i podcasten «God bedring» på NRK.

«Særlig fordi menn også er opptatte av hva den seksuelle prestasjonen har å si for forholdet de er i. De tenker at damer ikke vil sette noe pris på at de ikke klarer å prestere lenger. Jeg tror nok at mange menn overvurderer hvor ille det er. Også føler de nok ofte at de mister verdi og selvfølelse. Det er et av de områdene hvor et enkelt legemiddel taktisk kan ha større og viktigere betydning enn det kanskje var tenkt å ha,» uttaler Kjøs.

Det er viktig å understreke at det er det relasjonelle, det å føle seg nær og betydningsfull for noen gjennom intimitet som er selvmordsforebyggende. Selvbildet kan også klart ha noe å si. Mange menn kan føle sterk tvil om sin egenverdi dersom de opplever vansker med ereksjonen. Da kan samtaler med helsepersonell, samt bruk av medikamenter eller hjelpemidler være til stor hjelp.

 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 4

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This