5
(5)

En av fire nordmenn har prøvd cannabis, og fem prosent oppgir å ha gjort det i løpet av de siste tolv månedene. Dagens tips handler om hvordan cannabis påvirker seksualiteten.

Når det gjelder positive effekter så finnes det tall som tyder på at cannabisbrukere har sex oftere enn andre. Noen rapporterer at de blir mer følsomme, at de bruker mer tid på sex, økt seksuell tilfredsstillelse og bedre orgasmer. Cannabis kan ha en avslappende effekt, og stoffet øker blodgjennomstrømmingen ved å utvide blodårene. Dette kan gi en positiv effekt når man har sex. Moderat bruk av cannabis har vist seg å øke sædkvaliteten og gi mer lyst på sex. Effekten av cannabis kan ta bort følelsen av prestasjonspress eller gjøre det lettere å si hva man ønsker seg uten skam.

Negative effekter finnes også. Mye bruk av cannabis ser ut til å senke sædkvaliteten med omtrent 29 prosent. Der noen opplever at cannabis gjør dem mindre engstelige, så blir andre paranoide eller engstelige. Menn kan oppleve å bruke lengre tid på å få orgasme, at de ikke klarer å få orgasme, eller at de får reisningsproblemer. Der cannabis kan fjerne prestasjonspress, så kan det også gjøre oss mindre oppmerksomme på andres signaler og være sløvende.

En eventuell avhengighet vil også påvirke forholdet. Hemmelighold, å ruse seg uten samtykke fra de andre som er til stede, prioritering av rus over relasjonen eller partnere(s) behov vil være negativt for forholdet.

Det finnes en del forskning på cannabis og seksualitet, men det er vanskelig å forske på det i land hvor det å bruke cannabis er ulovlig. Derfor er mye av den forskningen vi har basert på selvrapporterte tall, eller dyreforsøk. Utfordringen med det er at man ikke kan sjekke om opplysningene folk sender inn stemmer, eller om det er et inntrykk de har. Hva man føler vil være påvirket av mange faktorer, og slike undersøkelser er derfor ikke like pålitelige som vitenskapelige studier med en kontrollgruppe.

Vi i Seksualitet 24 ønsker på ingen måte å oppfordre til bruk av ulovlige rusmidler, men vil bidra til å spre kunnskap om seksualitet i alle varianter og sørge for at man kan ta et informert valg.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 5

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This