Feminisme – ikke moralisme

av | 9 feb 2021 | Eva Henriksen, Inger Johanne Falk Vanvik, Kommentar, Lilith Staalesen

Kommentar

Kommentar

Seksualitet24 er et uavhengig nettsted som har som formål å fremme sunn og positiv seksualitet, seksuell helse, kroppspositivisme og kunnskap og kompetanse rundt kjønn, seksualitet og mellommenneskelige relasjoner.

Vi inviterer også til meningsutvekslinger, kommentarer, debatt og kronikker rundt temaene.

Ta kontakt med bloggeren her.

Det er på tide å snakke om feminisme. Mye har skjedd siden kvinner fikk stemmerett og ble en del av demokratiet i 1913, men den seksuelle frigjøringen glimrer med sitt fravær.

Det kan virke som majoriteten i kvinnebevegelsen er så opptatt av å beskytte kvinner mot menns seksualitet at de ender opp med å undertrykke kvinners seksualitet.

Under årets parolemøte i 8. marskomiteen i Oslo ble forslaget om støtte til kvinneorganisasjoner vedtatt fremfor forslaget om flere minoritetskvinner i feminismen. Å verne om den tradisjonelle kvinnekampen er altså viktigere enn å inkludere minoritetskvinner.

Vi mener at moralisme ikke har plass i feminismen og at det er på høy tid at den seksuelle frigjøringen får plass i kvinnekampen.

Retten til å bestemme over egen kropp handler om mer enn retten til abort og retten til å ikke bli utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep.

Derfor valgte vi å sende inn paroleforslaget «Feminisme ikke moralisme – «Slut shaming er kvinneundertrykking». Kvinners seksualitet er tabubelagt og til en viss grad skambelagt.

Er du kvinne og har et aktivt sexliv utenfor det etablerte parforholdet blir du pådyttet skam og negative stempler. «Slut shaming» handler om mye mer enn antall partnere og «kink shaming» er en del av det. Det bidrar til å undertrykke kvinners seksualitet og er kvinneundertrykking. Du finner det blant alle kjønn og de fleste grupperinger.

I fjor valgte politiet å aksjonere mot en sexklubb, de ønsket å sjekke at kvinnene var der frivillig. At de kontaktet Dagbladet og tok med seg flere etater og uttalt at annonserer du med noe slikt, må du regne med å få politiet på døra, vitner om en rådende moralisme.

Kvinnebevegelsen er intet unntak. Ja, du leste riktig, kvinneundertrykking i feminismens navn.

Teksten fortsetter under annonsen.

Samfunnet har et fucka syn på sex. Holdningen om at menn alltid har lyst og kvinner bør spille kostbar, er utbredt. Samtykke og respekt blir portretter som unødvendig i deler av populærkulturen. Vi snakker om sex som noe negativt istedenfor noe naturlig og fint.

Radikalfeministene legger ansvaret over på pornoindustrien. La oss være ærlige, det er ikke pornoen som er problemet, men manglende holdningsarbeid og dårlig seksualundervisning. Porno er like realistisk som en actionfilm og på samme måte som vi velger god kjøreopplæring og holdningsskapende arbeid fremfor å fjerne filmer med risikofylt kjøring, burde vi gi ungdom god seksualundervisning og drive med holdningsskapende arbeid.

Å snu sexnegativitet til sexpositivisme handler om å slå hull på myter, korrigere feiloppfatninger, fremsnakke grensesetting, informere om hvordan kropper fungerer og hva som er sunn seksualitet. Skape gode holdninger. Det handler om å ha søkelys på samtykke, glede og nytelse. Om kunnskap. Seksuell frigjøring er å sette seksualiteten fri, eie sin egen seksualitet. Det er retten til å velge og å velge bort. Det er å gi rom for høy sexdrift, aseksualitet og alt imellom, med samtykke og respekt for grenser som krav. Det er å akseptere at vi er ulike, har ulike behov og ønsker. Det er å fjerne skam fra seksualiteten.

«Kink shaming» er også utbredt. Radikalfeministene kaller BDSM vold mot kvinner. Det vitner kun om manglende kunnskap om hva BDSM er. BDSM er samtykkende berikende samspill med avtalt maktforskyvning og rommer et univers av kink, nytelse og relasjonsformer.

Samtykke er en forutsetning, forsvinner dette er det ikke lenger BDSM. Sunn, sikker og samtykkende (SSS) er viktige prinsipper i BDSM-miljøet. BDSM er ikke voldsforherligelse, men en lek for voksne, som byr på mange muligheter.

For noen er det det fysiske som er viktigst, for andre er det den mentale delen og for atter andre er det en fin blanding. Det kan også være verd å merke seg er at den dominante kun kan bevege seg innenfor grensene satt av den underdanige.

BDSM skaper glede, nytelse, trygghet og/eller empowerment for mange og er sunn seksualitet. Istedenfor å se på det som voldsforherligelse bør vi snakke om hvordan det gjøres på en god og trygg måte, at det ikke er noe for alle, at rolle ikke avhenger av kjønn, at du kun bør leke med noen du stoler på og at kommunikasjonen og respekt for andres grenser er nøkkelen til god BDSM. Dette er noe BDSM-miljøet jobber aktivt med.

BDSM-ere er ikke de eneste som blir stemplet som ofre og ekskludert fra kvinnebevegelsen med begrunnelsen «de vet ikke sitt eget beste». Det var et av argumentene brukt mot at kvinner skulle få stemmerett, og brukes fortsatt.

Å ta egne valg basert på egne behov og ønsker er ikke å være undertrykt. Å lytte til minoriteter, istedenfor å ta utgangspunkt i oss selv, er nødvendig for å skape et godt samfunn med rom for alle. Vi må slippe minoritetskvinnene til ordet, lytte, og møte dem med respekt. Noen er flinke til dette, noen velger å svare med personangrep og/eller hatefulle ytringer. Dette er en trussel mot demokratiet og noe vi finner i kvinnebevegelsen og samfunnet som helhet.

I kvinnebevegelsen er det primært transpersoner og sexarbeidere som får gjennomgå. Vi valgte derfor å sende inn paroleforslaget «Hat mot minoritetskvinners stemme – en trussel mot demokratiet». Minoritetskvinner omfatter mange grupper, inkludert normbrytere.

Når vi ser at kommentarfeltet under en kronikk om at transkvinner blir utsatt for hat, er mer opptatt av å fordømme at de har valgt å inkludere sexarbeider, altså at å samarbeide med mennesker som selger sex anses som verre enn å spre hat, er vi på ville veier.

Kvinner er ikke hjelpeløse ofre og menn er ikke fienden. Negative holdninger er problemet. Vi trenger en endring der kunnskap, respekt og inkludering er ledende. For som Artikkel 1. i verdenserklæringen om menneskerettigheter sier:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

Inger Johanne Falk Vanvik, PolyNorge og SMil Norge

Eva Henriksen, styremedlem Skeiv Ungdom

Lilith Staalesen, PION