• Både redaksjonen og våre fagfolk er med på å gi innhold til Seksualitet24.

    I tillegg er vi også åpne for eksterne bidragsytere, det være seg nyheter, tips, arrangement, pressemeldinger eller faglige tekster. Vi tar også gjerne imot oppgaver og avhandlinger, forskning og så videre som vi selv kan bearbeide og presentere.

    Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere tilsendt materiale på samme måte som enhver redaksjonell tekst. Videre forbeholder vi oss retten til å la våre tilknyttede eksperter foreta faglige vurderinger av det tilsendte materialet dersom redaksjonen føler det nødvendig. Eventuelt honorar avtales alltid på forhånd.

    Dersom det legges ved bilder eller illustrasjoner er det viktig at man har bruks- og publiseringsrett på dette materialet.

 

VERIFISERING

 

Share This