5
(1)

Spesialist i sexologisk rådgivning, familieterapeut, spesialist i psykiatrisk sykepleie og veileder Beate Alstad er tildelt Formidlingsprisen av 1,6 millionerklubben Norge for «sin suverene måte å gjøre tabu til humor, samtidig som hun formidler viktig informasjon om samliv, sex, overgangsalder og andre ting vi lurer på men snakker for lite om,» skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

De skriver videre at «hun er en enestående kommunikatør som med erfaring og trygghet våger å utfordre og ufarliggjøre hverdagslige problemstillinger, ikke minst stille de vanskelige spørsmålene.» Prisen er på 25 000 kroner.

Gruppetilbud for kvinner

Alstad jobber til vanlig ved sykehuset Telemark HF. Noe av det som avgjorde at Alstad vant prisen var at hun og traumeterapeut Malin Wastlund har laget et gruppetilbud for kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold. Etter de har fått traumeterapi er det ingen eller svært få som snakker med disse kvinnene om mestringsverktøy, eller gir råd og veiledning for til å ta tilbake eller skape seg en ny seksualitet.

Dette samarbeidet har vært meget vellykket. I noen sesjoner har man også hatt med partnere. Alstad og Wastlund har fått forespørsler fra andre helseforetak om hvilke metoder som blir brukt i dette arbeidet, men de har laget alt materiellet selv, noe som også har ført til at det er blitt tilpasset og justert underveis.

Alstad forteller til Seksualitet24 at det er «veldig givende å få være med på et slikt endringsarbeid». Beate Alstad er for øvrig en av sexologene du finner i Seksualitet24.no sin Fagfolk-katalog.

Kvinnehelse i fokus

Den svenske 1,6 miljonerklubben ble startet 1998 av Alexandra Charles. Hun registrerte at det meste av medisinsk forskning og utdanning var basert på mannen som norm, og at det fantes langt mindre forskning innen en rekke lidelser som ofte rammer kvinner. Hennes mål var å sette fokus på kvinners helse, og de genetiske forskjeller mellom kvinner og menn som gjør at det i må forskes mer på eksempelvis hjerte-kar og osteoporose.

Navnet kommer av at da foreningen startet var det 1,6 millioner kvinner i Sverige over 45 år, som var den gruppen det først ble fokusert på. Senere har også 2,6 miljonerklubben blitt etablert, for kvinner fra 25 år. I Norge er er det cirka 1,6 millioner kvinner fra 25 år, og man har valgt å samle alle i en forening. Foreningen i Norge startet opp sommeren 2010.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This