5
(2)

Fra 1. januar har også helsesykepleiere og jordmødre fått retten til å gi prevensjon til barn og unge under 16 år.

Før var det kun leger som kunne gjøre dette.

Den nye forskriften ble utarbeidet under daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i høst, skriver tidsskriftet Sykepleien.

– Det er viktig at vi har en helsetjeneste som møter unges behov. Vi vil derfor sørge for at prevensjon blir lettere tilgjengelig for ungdom. Det vil også kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap, sa Høie i en pressemelding 2. september 2021.

Endringen er et tiltak i Handlingsplanen for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd.

1. januar trådte også justeringer i satsene for pasientreiser og tannbehandling i kraft.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 2

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This