5
(2)

De av oss som har vært hos legen og fått gjennomført en undersøkelse hvor vi blir tatt på vet at dette løses litt ulikt fra behandler til behandler. Dagens tips handler om hvordan du kan ivareta din selvbestemmelsesrett over egen kropp hos legen.

Det er lett å forstå at leger og annet helsepersonell kan bli stresset og glemme enkle prinsipper når det gjelder samtykke. Det har også vært en rivende utvikling fra den gangen man var glad bare man fikk hjelp, til nå når leger fortsatt har mye autoritet og makt, men pasientene og deres behov har kommet stadig mer i fokus. Det er likevel ingen unnskyldning å ha det travelt.

Hvis du er urolig før en undersøkelse, så er det lurt å informere helsepersonellet om det. Da kan de ta hensyn. Dersom det er vanskelig å si det rett ut, så kan du skrive en lapp på forhånd og gi den til legen. Eksempler på ting du kan si, eller tekst til slike lapper: «Jeg gruer meg til denne undersøkelsen. Det vil hjelpe hvis du forteller meg på forhånd hva som skal skje, og spør om mitt samtykke før hvert nye steg.» eller «Jeg ønsker ikke å veie meg i dag. Dette kan være triggende for min spiseforstyrrelse.»

Hvis du vet at du kan «fryse» og ikke klare å si nei, så er det særlig viktig å opplyse om det på forhånd. Du kan også ha med deg en person som du stoler på, og som kan snakke for deg til noen typer undersøkelser. Har du pasientsky eller mulighet til å ringe eller sende epost, så kan du spørre om hva undersøkelsen går ut på, og gi beskjed om hva du har behov for av støtte.

Blir du bedt om å kle av deg og ikke er komfortabel med det, så spør om det er nødvendig. Hvis svaret er ja, så betyr det fortsatt ikke at du må kle av deg. Kanskje er det bedre å vente til du er bedre forberedt, eller du kan være delvis påkledd. Kanskje kan dere være færre eller flere i rommet, eller at en annen lege skal gjøre denne undersøkelsen.

Møter du helsepersonell som ikke tar hensyn til dine grenser, så kan du klage eller be om at det skal opprettes en tilsynssak. Les mer om det her.

Senere skal vi se nærmere på tips om gynekologiske undersøkelser.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 2

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This