Det er spennende for en partner å kunne styre programmene med fjernkontrollen både hjemme og ute.