0
(0)

En undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 904 medarbeidere i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, og dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

904 tilsvarer 6,6 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.

Politidirektøren ba i høst, i samråd med de tillitsvalgte, om arbeidsmiljøundersøkelsen knyttet til seksuell trakassering i etaten, etter at en studie avdekket sex-ukultur i politiet.

Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

Tvunget til seksuelle handlinger

Nå bekrefter arbeidsmiljøundersøkelsen forskernes funn.

– Det mest alvorlige jeg leser, er at ti personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020. Det smerter å bli presentert for slike funn, og jeg får vondt av de ti medarbeiderne som forteller at de har blitt utsatt for overgrep, sier Bjørnland.

– Vi vet ikke hvem disse personene er, gitt undersøkelsens konfidensialitet, og jeg ber derfor innstendig om at de anmelder overgrepene, sier politidirektøren.

Ifølge Politidirektoratet er to av tre tilfeller av seksuell trakassering i etaten enkeltstående hendelser, mens en tredel av trakasseringen har vart over tid. Kvinner er mer utsatt for uønsket oppmerksomhet enn menn. Kvinner under 40 er spesielt utsatt, og i denne gruppen har 13 prosent opplevd ett eller flere tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for atferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede. Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, mens menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn.

«Knulle-torsdag»

Det var professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning som sto bak forskningsprosjektet som ble presentert i oktober.

Her ble spesielt Politihøgskolen kritisert etter at det blant annet kom fram opplysninger om «knulle-torsdag», der instruktører skal ha hatt sex med kvinnelige studenter.

I den ferske undersøkelsen som ble presentert fredag, svarer 6 prosent av studentene «ja» på spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen øker til 11 prosent (103 personer) når man inkluderer dem som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Alvorlig

Bjørnland sier at hun vil følge opp funnene knyttet til studentene spesielt tett.

– Når 11 prosent av studentene rapporterer på seksuell trakassering er det alvorlig. De fleste tilfellene skjer fra medstudenter, et mindretall av hendelsene involverer en overordnet, praksisveileder, lærer eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, gitt skjevhet i maktforholdene, sier politidirektøren.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier i en uttalelse til NTB at tallene er alvorlige.

– Dette er en sentral etat som er satt til å påse at folk oppfører seg ordentlig, og vi har derfor særlige forventninger til at politifolk følger loven. Da er det alarmerende at mange ikke opplever politiet som et trygt sted å være, enten på jobb eller som student, sier Bjurstrøm.

Hun legger til at det er særlig alvorlig at sakene i politiet først kommer fram nå.

– Det kan indikere at dette er en etat der det har vært vanskelig å si ifra.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This